PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. december 6., vasárnap

Lakástámogatások a munkahelyedtől – ezeket bármelyikét megkaphatod

Lakástámogatások a munkahelyedtől – ezeket bármelyikét megkaphatod

2.1 Lakáscélú kölcsön
2.2 Munkáltatói kölcsön elengedése
2.3 A lakásszerzéshez, korszerűsítéshez nyújtott vissza nem térítendő támogatás
2.4 lakáskölcsön törlesztéséhez nyújtott támogatás
2.1 Lakáscélú munkáltatói kölcsön
A munkáltató kamatmentes vagy kedvező kamatozású kölcsön nyújtásával segítheti a munkavállalóját.

Az SZJA tv. 72. § (4) bekezdés f) pontja alapján lakáscélú munkáltatói kölcsön
- lakás építéséhez,
- vásárlásához,
- bővítéséhez,
- korszerűsítéséhez (pl.: komfortfokozat növelése; külső szigetelés; nyílászárók cseréje), vagy
bármely, említett célra hitelintézettől, vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez
nyújtható.
Az adómentesség feltétele, hogy a munkáltató a kölcsönt hitelintézet útján folyósítsa, továbbá a lakás célú támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendeletben meghatározott, méltányolható lakásigény mértéket.
Vissza nem térítendő munkáltatói lakáscélú támogatások
A munkáltatók a cafeteria rendszer keretein belül és cafeteria rendszer mellett is támogathatják munkavállalóik lakásszerzését, meglévő lakásuk bővítését, korszerűsítését, lakáscélú kölcsöneik törlesztését vagy végtörlesztését.
Az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás formái:

2.2 Munkáltatói kölcsön elengedése
Bármely munkáltató kerülhet olyan helyzetbe és dönthet úgy, hogy a munkavállalójának korábban lakáscélra nyújtott kölcsön egy részét vagy teljes egészét elengedi. Az Szja törvény 1. számú mellékletének 2.7. alpontja szerint adómentes is lehet a munkavállaló által lakáscélú felhasználásra felvett bankhitel visszafizetésére, törlesztésére nyújtott munkáltatói kölcsön elengedett összege.
2.3 A lakásszerzéshez, korszerűsítéshez nyújtott vissza nem térítendő munkáltatói támogatás
Ez a támogatási forma évek óta ismeretes Magyarországon. Az Szja-törvény 1. számú melléklet 2.7 pontja szerint a lakáshoz kapcsolódóan adómentes a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár útján, annak igazolása alapján nyújtott, vissza nem térítendő támogatása.
Az adómentesség feltételeinek vizsgálata során nem kell vizsgálni azt a körülményt, hogy ugyanazon lakáshoz kapcsolódóan a magánszemélyen kívül más személy – különösen a magánszemély hozzátartozója – részesül-e vagy részesült-e a támogatásban. Ha egy házaspár ugyanazon munkáltatónál áll alkalmazásban és lakást vásárol, építkezik, korszerűsít vagy hitelt törleszt, akkor mindkét fél részesülhet adómentes munkáltatói támogatásban.
2.4 A lakáskölcsön törlesztéséhez nyújtott munkáltatói támogatás
A támogatás a méltányolható lakásigényhez kapcsolódó lakáshitelek törlesztését, végtörlesztését, a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek (például kamat, végrehajtási díj, jelzálog törlésének díja, előtörlesztési díj stb.) megfizetését segítheti adómentesen. A szabályozás értelmében a használt lakást vásárló és az új lakást építő (vásárló), meglévő lakását bővítő, korszerűsítő munkavállaló egyaránt támogatható.
A fenti juttatási formák adómentességének közös szabályai:
– a támogatás összege nem haladhatja meg a lakás vételárának, a teljes építési költségnek vagy a korszerűsítés költségének 30%-át;
– a támogatás összege legfeljebb 5 millió forint lehet. Az adóévben és az adóévet megelőző 4 évben bármilyen formában lakáscélra nyújtott munkáltatói támogatások összege összeszámítandó.
A támogatás folyósításának eljárási rendjét a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM Rendelet) szabályozza.
A támogatás akkor felel meg az adómentesség jogszabályi feltételeinek, ha:
– a támogatást hitelintézet, kincstár útján a vonatkozó NGM Rendeletben meghatározott feltételek és eljárás szerint folyósítja a munkáltató, és – a lakáscélú munkáltatói kölcsön elengedésének esetét kivéve – a támogatás magánszemély részére történő átutalásáról a hitelintézet vagy a kincstár az átutalás évét követő év január 31-éig igazolást állít ki a munkáltató részére;
– a munkavállaló az ingatlan-nyilvántartás szerint bármely arányban tulajdonjogot, haszonélvezeti jogot szerzett abban a lakásban, amellyel összefüggésben a támogatást kapta;
– a támogatással érintett lakás szobaszáma nem haladja meg a vonatkozó Korm. rendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt (lásd. bővebben: lejjebb);
– a munkavállaló (függetlenül munkaviszonyának esetleges megszűnésétől) legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év május 31-éig, lakás építéséhez (építtetéséhez), alapterületének növeléséhez, korszerűsítéséhez adott támogatás esetén a folyósítás évét követő második év május 31-éig átadja a munkáltatónak, vagy meghatározott esetben a hitelintézetnek, kincstárnak az NGM Rendeletben meghatározott okiratokat, bizonylatokat.
Az adómentesség feltételeinek fennállását fő szabály szerint a munkáltató köteles utólag vagy a támogatás folyósítását megelőzően vizsgálni.
A méltányolható lakásigény vizsgálata
A méltányolható lakásigény a lakás szobaszáma és az együttköltöző családtagok száma alapján határozható meg.
A lakásigény akkor tekinthető méltányolhatónak, ha a lakószobák száma
– egy-két együttköltöző családtag esetében legalább egy és legfeljebb három lakószoba,
– három együttköltöző családtag esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,
– négy együttköltöző családtag esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.
Minden további személy esetében fél lakószobával nő a lakásigény mértéke. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében minden további személynél a lakásigény mértékének alsó határa fél lakószobával, de legfeljebb három lakószobáig nő, felső határa egy lakószobával nő. Kettő fél lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe venni.
A lakáscélú munkáltatói juttatások szabályozása több, egymással összefüggő jogszabályban található.
A jogszabályok közül kiemelendő:
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény;
– a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet;
– az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályait tartalmazó 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet.
A fenti jogszabályok által előírt feltételek együttes betartása mellett nyílik lehetőség a munkáltatói juttatások adómentes nyújtására.

Az Szja tv., a kormányrendelet és az NGM rendelet együtt szabályozza:
– az adómentesen adható támogatás összegét,
– a figyelendő időtartamot,
– a támogatás felhasználásának lehetőségeit,
– a támogatás folyósításának módját,
– az igazolások és az adatszolgáltatások körét és idejét, valamint
– a munkáltató, a munkavállaló és a hitelintézet/kincstár kötelezettségeit.
Forrás : igylakunk.hu