PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. augusztus 31., hétfő

A tankönyv ingyenessége nem évül el

A tankönyv ingyenessége nem évül el

A térítésmentes tankönyvellátásra jogosult tanuló egész évben kérheti, hogy tankönyveit ingyenesen biztosítsa számára az iskola.
Az iskola igazgatója minden év január 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni.


E felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 46. § (5) bekezdés alapján kik jogosultak térítésmentes tankönyvellátásra, valamint a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény (Nktt.) 8. § (4) bekezdés alapján várhatóan kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre, továbbá, ha az iskolának lehetősége van, további kedvezmény nyújtására, és mely feltételek fennállása esetén lehet azt igénybe venni.
Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.
A felmérés alapján iskola megállapítja, hogy hány tanuló
a) esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyveket,
b) esetében kell biztosítani a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt,
c) igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást az a)–b) pontokon túl. Az a)–b) pont szerinti igényeket az erre rendszeresített igénylőlapon lehet benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az itt található igénylőlapra.
Ha az iskola elmulasztja a felmérést és az igénylőlap kiosztását és beszedést és a szülő ezért nem tudta igényelni a támogatást, vagy az igényjogosultság január 10. után keletkezett, akkor a szülő bármikor kérheti a térítésmentes tankönyvellátást gyermeke számára.
Figyelem!
Az igényjogosultság nem évül el!
Bármikor keletkezik az ingyenességre való jogosultság az arra jogosult tanulónak számára térítésmentesen kell biztosítani a tankönyveket. A tanév közben iskolát váltó tanulónak is ingyenesen jár az újabb tankönyv.
Súlyos jogszabálysértés, ha az iskola nem teljesíti a szülői igényt és nem biztosítja a tanuló számára az ingyenes tankönyvellátást, arra hivatkozva, hogy az igénylés határideje lejárt.
A tankönyvek beszerzése az iskola feladata
Az iskola köteles beszerezni a tankönyvet a Könyvellátótól, akkor is, ha a tanuló elveszti, ha megrongálódik tankönyve vagy a tanuló iskolát vált. A tankönyvet tanévközben is a tankönyvjegyzéken levő iskolai áron kell biztosítani. minden tanuló számára.
A tankönyvellátó (KELLO) felár nélkül köteles kiszállítani az évközben megrendelt tankönyveket az iskolába. (Nem a tanuló és nem a szülő feladata a tankönyvek beszerzése!)
A tankönyvvel nem lehet kereskedni, kiskereskedelmi hasznot rátenni, nem lehet, szállítási költséget felszámolni a tanulói jogviszonyban levő tanulóknak.
A tankönyvnek egy ára van az un. iskolai ár!
Az ingyenesség korlátozása
Évtizedes gyakorlat, hogy az iskola 5-10 000 forint ráfizetést kér az ingyenes tankönyvcsomagra. Az iskola nem mondhatja az ingyenességre jogosultaknak, hogy vegyenek meg több tankönyvet, vagy drágább nyelvkönyvet, vagyis fizessenek rá az ingyenesen biztosított tankönyvcsomagra.
A tankönyvrendelés során az iskolák – Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával – kötelesek az összes tanuló adatait megadni a Könyvtárellátónak.
A megrendelés során azokat a tanulókat is fel kell tüntetni, akik számára nem rendel tankönyvet az okok megjelölésével. [17/2014. EMMI rendelet 29. § (2)]
A rendelkezés értelmében a KELLO informatikai rendszere össze iskolába járó tanuló adatait tartalmazza.
Elvárható a KELLO informatikai rendszerétől, hogy megállapítható legyen, hogy a tanulók milyen módon jutottak hozzá tankönyveikhez:
– az iskola rendelte meg számára a tankönyvet,
– a tanuló vagy a szülő vásárolta meg személyesen az iskola által előírt tankönyveket a KELLO boltjaiban,
– a tanuló vagy a szülő a KELLO web árházán keresztül rendelt a tankönyvet.
Szülői nézőpontból a rendszer lényege, hogy minden egyes tankönyvről megállapítható legyen, annak a tanulónak a neve, aki megvásárolta, vagy aki számára az iskola kifizette, átvette és bevételezte az iskolai könyvtárba.
Ha az ingyenességre jogosult tanuló neve kétszer vagy többször szerepel a KELLO informatikai rendszerében, akkor bizonyítani lehet, hogy az iskola jogtalanul követeli meg az ingyenességre jogosult tanulók szüleitől további tankönyvek megvásárlását.
Ha nem mutatható ki a tanuló neve szerint a vásárolt tankönyvek címe, száma és összege, akkor rossz az informatikai rendszer! Már pedig nem mutatja ki!
Figyelem!
A tankönyvkiadók tankönyvjegyzéken szereplő tankönyveiket csak a Könyvtárellátón keresztül értékesíthetik. Saját üzleteikben a tanulói jogviszonyban levő tanulóknak nem árusíthatnak tankönyvet.
Tudni kell, hogy az iskola csak tankönyvjegyzéken szereplő tankönyveket rendelhet meg a tanulók számára iskolai terjesztési áron.
Az ingyenességre jogosult tanulók átverése
A jogszabálysértés magasiskolája, ha az iskola vagy a pedagógus úgy kergeti kétségbeesésbe az ingyenességre jogosultakat, ha előírják számukra, hogy vásároljanak további tankönyveket a KELLO üzleteibe vagy a tankönyvkiadók boltjaiban, ráadásul kiskereskedelmi áron.
Ha az ingyenes tankönyvellátásra jogosultaktól pénzbeli hozzájárulás (ráfizetést) kért az iskola az büntetendő cselekmény, a jogtalanul beszedett pénzeket vissza kell fizetni.
(Vissza kell követelni.)
Forrás : mszoe.hu