PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. augusztus 4., kedd

Akár háromszázezer forint ösztöndíjat is kaphatnak a fizetős képzésre felvett hallgatók az új tanévben

Akár háromszázezer forint ösztöndíjat is kaphatnak a fizetős képzésre felvett hallgatók az új tanévben

Akár háromszázezer forint ösztöndíjat is kaphatnak a fizetős képzésre felvett hallgatók az új tanévben, a legjobb felvételi eredményt elérő gólyáktól pedig több felsőoktatási intézmény átvállalja a sok százezres önköltség egy részét vagy egészét.
Lapunk körkérdéséből kiderült, több intézményben a speciális ösztöndíjak mellett ingyenes kollégiumi elhelyezésre is lehet pályázni, sőt néhol a helyi önkormányzat vagy éppen az egyetem céges partnerei szállnak be az állami támogatású helytől eleső fiatalok megsegítésébe.


Az önköltséges hallgatóknak nyújtott anyagi segítség azért is fontos, mert a fizetős helyre bejutók elesnek több, jogszabály által garantált központi támogatási lehetőségtől: sem tanulmányi, sem szociális ösztöndíj nem jár nekik, sőt még kollégiumi elhelyezésre sem mindig számíthatnak.
A tandíjas diákok szempontjából a Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) az egyik „legbőkezűbb” intézmény, amely tavaly több mint 26 millió forintot osztott szét a diákok között a nagy sikerű Biztos jövő ösztöndíjpályázat keretében. A kiemelkedő tanulmányi eredményű önköltséges hallgatóknak szóló program keretében a hallgatók 25, 50, illetve 100 százalékos önköltség-támogatást nyerhetnek el minden szakon, nemcsak a fővárosi, de a BGF zalaegerszegi intézetében is. Érdemes kiemelni a BGF alumni támogatását is: az intézményben végzett volt hallgatók gyermekei a gazdaság-, illetve társadalomtudományi alapképzések teljes ideje alatt 10 százalékos kedvezményben részesülhetnek.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) ötvenezer forinttal járul hozzá a legjobb felvételi eredményt elérők költségeihez; a pénz a legmagasabb pontszámot elérő fizetős diákoknak jár az informatikai karon, de a jogi és a bölcsészkar is megsegíti azokat, akiknek nem volt elég pontjuk az ingyenes helyhez. Az intézmény ráadásul különböző házi ösztöndíjakkal gondolt a nagycsaládosokra, a túlfutókra, valamint a sportban vagy művészetben kiemelkedőt alkotókra is, és adott esetben részletfizetést vagy halasztott befizetést engedélyez.
Ösztöndíj gólyáknak is
Ugyancsak számos támogatás van az ELTE-n. Ezek közül az úgynevezett „párhuzamos képzés kompenzációt” érdemes kiemelni: ebben az a hallgató részesülhet, aki egyszerre vesz részt ingyenes és fizetős képzésen. Ilyenkor a költségtérítés vagy önköltség 80 százalékától lehet megszabadulni, a kompenzáció feltétele ugyanakkor, hogy a hallgató egyik szakon se haladja meg az előírt képzési időt, és ne azért legyen önköltséges, mert a rossz tanulmányi eredménye miatt átsorolták, hanem mert eleve erre iratkozott be.
Mind a gólyáknak, mind a felsőbb éves hallgatóknak számos lehetőséget kínál a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) komplex támogatási rendszere, amelyből külön kiemelendő a Hallgatói kompenzációs program. Ennek keretében a nehéz helyzetben lévő önköltséges diákok már az első félévtől kérelmezhetnek halasztott vagy részletfizetést. A programnak teljesítményalapú ága is van, amit tanulmányi eredmény alapján a második befejezett szemesztertől lehet igényelni: attól függően, ki mennyire szorgalmas, a hallgatók tíztől ötven százalékig terjedő kedvezményt kaphatnak az önköltségből, vagyis fejenként súlyos százezrek spórolhatók meg. A BCE egyébként már tavaly sem volt szűkmarkú: a 2014/2015-es tanévben 14 millió forinttal támogatta a diákokat tanulmányi alapon.
Céges támogatások is vannak
A Pécsi Tudományegyetem (PTE) leendő hallgatóinak komoly segítséget jelenthet az elsőévesek kiegészítő alaptámogatása, más néven a gólyapénz. Ez szociális alapon elbírált (karonként eltérő ösz-szegű) juttatás, amelyre kizárólag az első szemeszterben pályázhatnak az elsőévesek. Az intézmény tájékoztatása szerint ezenfelül több kar is ad különböző mértékű kedvezményt a költségtérítésből, illetve az önköltségből, valamint a speciális kari ösztöndíjak és a szakkollégiumi pályázatok is elérhetők, csakúgy, mint külső pályázati lehetőségek, például a polgármesteri ösztöndíj. A fiatalok itt is pályázhatnak a kollégiumi díjak csökkentésére, szociális alapon.
A Miskolci Egyetem (ME) kínálatából a jogi kar Primus ösztöndíját érdemes kiemelni, ami személyenként 100 ezer forintot jelent annak a tíz hallgatónak, akik elsőként jelentkeztek a meghirdetett szakokra, vagy a kar által rendezett szónokversenyen 1–3. helyezést értek el, esetleg helyezettek lettek a kar által rendezett angol nyelvű perbeszédversenyen. A Gazdaságtudományi Karon alapszakonként két-két fő kaphat 175 ezres támogatást az első évfolyam első félévében. A pénz feltétele egy általános középfokú C típusú nyelvvizsga, illetve az, hogy a diák az első öt legtöbb pontszámot szerzett hallgató között legyen.
A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán (BKF) csaknem huszonötféle ösztöndíjra és támogatásra pályázhatnak a hallgatók. Az egyik legérdekesebb az úgynevezett Kreatív Program, amely izgalmas projektötleteket díjaz, nem is akármennyivel: egy-egy jó ötlet félmillió forintot is érhet. A diákoknak olyan programmal kell előállniuk, ami erősíti a BKF közösségi életét, vagy támogatja a társadalmi felelősségvállalást. Ennél is jobb lehetőség a főiskola Startup Programja, ami kifejezetten üzletileg életképes hallgatói ötletekért ad pénzt: projektenként akár egymillió forintot.
A Szent István Egyetem (SZIE) arról tájékoztatta lapunkat, hogy a mezőgazdasági karon tanévenként a 200 ezres Béres-ösztöndíjra és a 300 ezres Bonafarm-ösztöndíjra pályázhatnak a fizetős hallgatók, sőt ezt a gépészmérnök diákok is megkaphatják. A Kooperatív szakmai képzési ösztöndíj keretében pedig a gépész kar hallgatói a szakmai gyakorlóhelyen teljesített kiváló munkájukért kaphatnak pénzt, de a duális képzéshez kapcsolódva szintén megjelentek több százezer forintig terjedő céges támogatások.
A Debreceni Egyetemen (DE) kiemelt sport-, illetve művészeti ösztöndíjra pályázhatnak a fizetős hallgatók, ezek mértéke havonta 5–25 ezer forint. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) azt közölte: náluk a teljes idejű képzésben részt vevő önköltséges diákok többek között köztársasági ösztöndíjra, Bursa Hungarica-ösztöndíjra, hallgatói tudományos ösztöndíjra, külföldi részképzés támogatására, valamint a Jó Állam ösztöndíjra is pályázhatnak.
Amit a törvény garantál
Az ingyenes képzésre felvettek számára törvény rögzíti a támogatásokat. Az öt hónapra szóló tanulmányi ösztöndíj havi összege például nem lehet kevesebb, mint 5950 forint, míg a szociális ösztöndíj mértéke a rászorultsági foktól függően 11 900 forinttól indul. Csak az első félévben igényelhető a rászoruló hallgatók alaptámogatása, amely felsőoktatási szakképzés, illetve alap- és osztatlan képzés esetén 59 ezer, mesterképzésen pedig 89 ezer forint. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, illetve utógondozásban részesülő hallgatóknak szól az Út a felsőoktatásba elnevezésű program is, ami havi 20 ezer forintos támogatást jelent. Az osztatlan tanár szakosoknak szóló Klebelsberg képzési ösztöndíj pedig a választott szaktól függően havi 25–75 ezer forinttal járul hozzá a tanulmányi kiadásokhoz.
Forrás : mno.hu
Szerző :Csókás Adrienn