PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. augusztus 30., vasárnap

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) – MINDEN, AMI NÉLKÜLÖZHETETLEN HOZZÁ

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) – MINDEN, AMI NÉLKÜLÖZHETETLEN HOZZÁ

Vissza nem térítendő állami támogatás az alábbi lakáscélokra igényelhető:


1.)
a.) építési engedéllyel rendelkező és „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb tervezett energetikai minősítésű új, összkomfortos lakás építéséhez,
b.) használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal és „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítéssel rendelkező új lakás vásárlásához,
2.) legfeljebb 350 ezer Ft/m2 vételárú, legalább komfortos, használt lakás vásárlásához, de a vételár nem haladhatja meg a területileg meghatározott vételár maximumot,
3.) meglévő, legalább komfortos, (vagy a bővítéssel azzá váló) használt lakás kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett bővítéséhez.
Használt családi házas beruházásoknál lehet “C” (követelménynek megfelelő) energetikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb energetikai minősítési osztályú besorolás is, de csak akkor, ha rendelkezésre áll 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány arról, hogy a lakóépület állapota az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül és súlyosan nem veszélyezteti.

Ki igényelheti a kedvezményt?
a) a magyar állampolgár,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
c) a harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással,
d) a hontalan jogállással, vagy
e) menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.
– Az igénylőnek köztartozásmentes adózónak kell lennie, és rendelkeznie kell bejelentett, legalább fél éve fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal.
– A CSOK-ot csak az veheti igénybe, akinek, vagy házastársának, gyermekének, együttköltöző családtagjainak nincs lakástulajdona és/vagy állandó használati joga, illetve önkormányati tulajdonban lévő és szolgálati munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya, vagy lízingelt lakása.
Ki után vehető igénybe a kedvezmény?
A kedvezményre jogosult igénylő a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző
a) vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, vagy
b) gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együttélő és általa eltartott gyermek után, ha az igénylő vállalja, hogy a gyámság három éven belüli megszűnése esetén a családok otthonteremtési kedvezményét visszafizeti, vagy
c) a fiatal házaspár (egyik fél sem töltötte be a 40. életévet) – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két születendő gyermek vállalásához. (egy gyermek 4 év, két gyermek 8 év)
Ha meglévő gyermekek után igényelik a támogatást, nincs életkori korlát. Ha viszont születendő gyermekre szeretnék kérvényezni, akkor házastársi kapcsolat szükséges, és a felek egyike sem töltheti be az igénylés időpontjában 40. életévét.

Ki minősül gyermeknek?
a) a magzat vagy ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint
b) aki az igénylő eltartottja, de nem töltötte be a 16. életévét, vagy a 25. életévét nem töltötte be, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, vagy 16. életévét betöltötte, de legalább egy éve megváltozott munkaképességű személy.

Igényelhető-e a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermek után a kedvezmény?
Igen. A családok otthonteremtési kedvezménye a később született gyermek után is igénybe vehető, melynek összege gyermekenként 400 ezer Ft.

Mitől függ a kedvezmény mértéke?
Az igénybe vehető családok otthonteremtési kedvezményének összege függ
– a meglévő és a vállalt gyermekek együttes számától (ide nem értve azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybevettek);
– a lakás hasznos alapterületétől;
– a lakás energetikai besorolásától;
– a település jellegétől.
Mennyi a kedvezmény összege?
A családok otthonteremtési kedvezményének összege új lakás építése vagy vásárlása, használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén egyaránt a következők szerint alakul:
Gyermekek száma
Lakás hasznos alapterülete
Alap összeg
A energiamin.
A+ energiamin.
Alacsony Fogyasztás
1 gyermek
40-55 m2
500.000 Ft
550 000 Ft
600 000 Ft
650 000 Ft
55,01-160 m2
600 000 Ft
660 000 Ft
720 000 Ft
780 000 Ft
2 gyermek
50-65 m2
800 000 Ft
880 000 Ft
960 000 Ft
1 040 000 Ft
65,01-80 m2
1 000 000 Ft
1 100 000 Ft
1 200 000 Ft
1 300 000 Ft
80,01-160 m2
1 300 000 Ft
1 430 000 Ft
1 560 000 Ft
1 690 000 Ft
3 gyermek
60-75 m2
1 200 000 Ft
1 320 000 Ft
1 440 000 Ft
1 560 000 Ft
75,01-90 m2
1 500 000 Ft
1 650 000 Ft
1 800 000 Ft
1 950 000 Ft
90,01-160 m2
2 000 000 Ft
2 200 000 Ft
2 400 000 Ft
2 600 000 Ft
4 vagy annál több gyermek
70-85 m2
1 600 000 Ft
1 760 000 Ft
1 920 000 Ft
2 080 000 Ft
85,01-100 m2
2 000 000 Ft
2 200 000 Ft
2 400 000 Ft
2 600 000 Ft
100,01-160 m2
2 500 000 Ft
2 750 000 Ft
3 000 000 Ft
3 250 000 Ft

Hogyan folyósítják a családok otthonteremtési kedvezményét?
– új lakás építése és bővítés esetén a készültségi fokkal arányosan, utólagosan és a családok otthonteremtési kedvezményének utolsó részletét a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadását követően történik a folyósítás.
– lakás vásárlása esetén egy összegben történik a folyósítás.
A folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a családok otthonteremtési kedvezményén és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét – önerő – a lakás építésére/vásárlására már felhasználta.
A CSOK igényléséhez szükséges dokumentumok
1. Igazolni kell, hogy az igénylő nem tartozik az államnak
2. Hatósági bizonyítvány
Amennyiben olyan olyan egylakásos lakóépület építésére vagy bővítésére igénylik a CSOK-ot, melynek az energetikai besorolása „C” minősítési osztálynál kedvezőtlenebb.
3. Építésügyi engedélyek
Ha az igénylő több ingatlannal, lakástulajdonnal rendelkezik, és azokból az egyiket elbontják, így megszűnik. 
4. A kedvezmény folyósítását követően 1 éven belül érvényes lakcímkártyával kell igazolni, hogy a lakás mindazon személyek lakóhelye, akiknek együttlakását a kérelem benyújtásakor vállalták.
Milyen értékben kell a támogatott személynek eleget tenni a számlabenyújtási kötelezettségnek a kedvezmény igénybevétele esetén?
A támogatott személynek vállalnia kell, hogy a hitelintézet részére bemutatja az építési munkák (lakás építés, bővítés) esetén a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség 70%-áról, illetve ha az igénybevett támogatás összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő, saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat (továbbiakban: számla). Új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződésben szereplő teljes vételárról kiállított számlát.

Hova kell benyújtani a kedvezmény megállapítására vonatkozó kérelmet?
A családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelmet és mellékleteit – jogszabályban meghatározott szerződéssel rendelkező – hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) kell benyújtani.
Határidők
A családok otthonteremtési kedvezményét az új és használt lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos határidőn belül (legkorábban 2015. március 4-e után kötött adásvételi szerződések esetén), építés esetén a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása előtt lehet igényelni (de legkorábban 2015. július 1-jét követően), bővítés esetén a kedvezményre vonatkozó kérelem benyújtását követően (legkorábban 2015. július 1-jét követően) megkezdett bővítési munkálatokra igényelhető.
Területi különbségek használt lakás vásárlása esetén
Használt lakás vásárlása esetén a lakás vételára nem lehet több mint
a) Közép-Magyarország területi egysége esetén
aa) Budapesten a 35 millió Ft-ot,
ab) városokban a 28 millió Ft-ot,
ac) egyéb településeken a 23 millió Ft-ot,
b) Dunántúl területi egysége esetén
ba) megyeszékhelyeken a 28 millió Ft-ot,
bb) városokban a 23 millió Ft-ot,
bc) egyéb településeken a 18 millió Ft-ot,
c) Alföld és Észak területi egysége esetén
ca) megyeszékhelyeken a 25 millió Ft-ot,
cb) városokban a 19 millió Ft-ot,
cc) egyéb településeken a 16 millió Ft-ot.

Egyéb tudnivalók:
– A CSOK-ot csak egyszer lehet igénybe venni.
– A CSOK-kal érintett lakásra 10 évig a magyar állam javára jelzálogjogot, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeznek be. A kedvezménnyel érintett lakást ezen időszak alatt hasznonélvezet vagy használati jog nem terhelheti.
– A kedvezménnyel érintett lakásban az igénylőnek vagy a támogatottnak legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlannyilvántartásban tulajdonjoggal kell rendelkznie.
– A lakásban a támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont.
A lakásépítési támogatásra vonatkozó részletes szabályokat, feltételeket a 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet tartalmazza. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100256.KOR×hift=1