PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. augusztus 19., szerda

Így juthatsz állami lakáshoz, családi házhoz ha adósságod van!

Így juthatsz állami lakáshoz, családi házhoz ha adósságod van!

Melyek a szociális rászorultsági, valamint a lakáshasználatra vonatkozó feltételek?

A hiteladós/zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója (hozzátartozónak minősül a házastárs, az élettárs, a szülő, a gyermek, örökbefogadott-, mostoha-, nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő):


- jegyző/járási hivatal által megállapított ápolási díjban részesül (melynek formája: súlyosan fogyatékos személy ápolása, vagy tartósan beteg, 18 év alatti személy ápolása, ide nem értve az önkormányzat képviselő testülete által megállapított ápolási díjat);
vagy
- saját jogú nyugellátásban, özvegyi nyugdíjban – ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat -, szülői nyugdíjban, vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) részesül
vagy
- legalább egy, családi pótlékra jogosító gyermeket nevel,
és
- rendszeres szociális segélyben vagy
- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy
- lakásfenntartási támogatásban részesül vagy
- közfoglalkoztatási jogviszonyban áll vagy
- a háztartásban nevelt gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A hiteladós/ zálogkötelezett állandó lakcíme 2011. szeptember 28-án és azt követően folyamatosan a hitel fedezetéül szolgáló, megvételre felajánlott lakóingatlan;
a hiteladósnak/ zálogkötelezettnek a felajánlott ingatlanon kívül nincs más ingatlanon használati joga.

Milyen feltételek vonatkoznak az ingatlanra és a jelzáloghitelre
?

- az ingatlan forgalmi értéke Budapesten és a megyei jogú városokban a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor nem haladta meg a 20 millió forintot; egyéb településeken a 15 millió forintot
- a banktól kapott kölcsön összege a hitelszerződés megkötésekor az ingatlan forgalmi értékének a 25 és 80 százaléka közé esett, állami készfizető kezességvállalás esetében elérhette a 100 százalékot
- 2013. január 1-jén a hiteladós a lakáshitel-tartozását legalább 180 napja nem törleszti, ideértve a 2013. január 1-jét megelőzően áthidaló kölcsön nyújtásával finanszírozott jelzáloghitel-szerződésből eredő késedelmes tartozást is, ha az áthidaló kölcsönszerződésből eredő tartozás 2013. január 1-jén fennállt
- a jelzáloghitel-szerződést 2009. december 30. előtt kötötték (áthidaló kölcsön esetében, az áthidaló kölcsönszerződést 2013. január 1-jét megelőzően kötötték)
- a lakóingatlan az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként, lakásként vagy tanyaként szerepel (beleértve az osztatlan közös tulajdonban álló, de önállóan is forgalomképes ingatlant)
a jelzáloghitel fedezetét a megvásárlásra felajánlott lakóingatlanon kívül más lakóingatlan nem képezi
Forrás : netzrt.hu