PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. augusztus 23., vasárnap

Így kérhetsz lakásfenntartási támogatást az új rendszerben

Így kérhetsz lakásfenntartási támogatást az új rendszerben

A szociális rendszer átalakításának köszönhetően a lakásfenntartási támogatás márciusban megszűnt, ami arra volt hivatott, hogy a lakhatási költségekhez járuljon hozzá, lehetett igényelni vízre, villanyra, áramra, szemétszállítási díjra és még sok minden másra, egyszóval lakhatással kapcsolatos problémák orvosolására.


A támogatás, mint lakásfenntartási támogatás valóban megszűnt, de tulajdonképpen ugyanezen problémákra most is igényelhetünk támogatást csak más fedőnév alatt.

Márciusban a lakásfenntartási támogatás
megszűnésével létrejött 2 másik támogatás, a rendszeres település támogatás és a rendkívüli települési támogatás. A lakásfenntartással kapcsolatos problémáinkra a rendszeres települési támogatás jelentheti a megoldást. Természetesen csak akkor ha a képviselő testület megítéli nekünk.
A települési támogatásról minden önkormányzat saját maga alkotott rendelet, így a helyi rendeletekben eltérések lehet, mindenképpen érdemes a helyi sajátosságokról a helyileg illetékes önkormányzatnál érdeklődni.
Rendszeres települési támogatást kaphatunk :
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez;
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére;
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez;
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Rendkívüli települési támogatást kaphatnak :
elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
Igénylése : Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott önkormányzati szerv.
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS) címen
Lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon (személyesen vagy levélben)
FIGYELEM! Ez csak egy példa, minden önkormányzat saját rendeletben szabályozza a feltételeket, de a főbb vonalak körülbelül ezek, mindenkinek érdemes a helyileg illetékes önkormányzaton érdeklődni a pontos feltételekről!


Íme a a példa, amely Kaposvár városában lévő szabályokat említ:
Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában:
a) az egy fogyasztási egységre eső nettó jövedelem családban élő esetén a nyugdíjminimum 200%-át (57.000.-Ft), egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 250%-át (71.250.-Ft) és
b) az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
két személyig a 60 m2-t,
három személyig a 80 m2-t,
négy személyig a 100 m2-t, illetve személyenként további 25 m2-el növelt részt nem haladja meg és
c) a lakás fenntartásával kapcsolatos havi rendszeres kiadásaik mértéke a háztartás összjövedelmének 20%-át eléri, vagy meghaladja és
d) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá a lakókörnyezetét rendben találják