PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. augusztus 25., kedd

Így változik 2016. január 1-től a GYED

Így változik 2016. január 1-től a GYED

VÁLTOZÁSOK 2016.01.01-től


* GYED újra a gyermek 2 éves koráig

A 2015. december 31-ét követően
GYED-re jogosulttá váló biztosítottak esetében a GYED egységesen a gyermek 2 éves koráig jár, ha az igénylő rendelkezik a szülést megelőző két éven belül 365 nap biztosításban töltött idővel. FONTOS, hogy a még 2015-ben igényelt ellátásokra a régi szabály vonatkozik, vagyis lehet olyan eset, hogy csak 1 évig jár GYED!
* GYED gyermek 1 éves kora után
Eltörölték azt a rendelkezését a törvénynek, miszerint ha a GYED első igénybevétele a gyermek 1 éves kora után történik, akkor az ellátás folyósítása 60 napig szünetel. Ez jó hír azoknak az édesapáknak, akik a gyermek 1 éves kora után maradnának otthon gyermekükkel, mert így nem esnek el 2 havi (60 napi) ellátástól! FONTOS, hogy csak a 2015. december 31.-ét követően igényelt ellátásokra vonatkozik!
Forrás : http://babamama.info
Ki jogosult a gyermekgondozási díjra?
I. Biztosítási jogviszony alapján gyed-re jogosultság
Gyermekgondozási díjra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő:
biztosított, gyermeket szülő anya, ha a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
biztosított szülő (pl. apa, örökbefogadó szülő), ha a gyermekgondozási díj igénylését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
csecsemőgondozási díjra/terhességi-gyermekágyi segélyre jogosult szülő, akinek a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra/terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság időtartama alatt szűnt meg feltéve, hogy a csecsemőgondozási díjra/terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállása alatt keletkezett, és a szülést (igénylést) megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.
A gyermekgondozási díjra való jogosultság tekintetében szülőnek minősül:
A vér szerinti és az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, és a gyám, továbbá az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van.
A gyermekgondozási díjra való jogosultság vizsgálata során a nevelt gyermekre tekintettel nem tekinthető szülőnek a nevelőszülő és a helyettes szülő, azonban saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke után jogosult lehet az ellátásra.
A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási idő számítása:
Rendkívül fontos az a kedvező szabály, miszerint a gyermekgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.
A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani:
a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz folyósításának idejét,
a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,
rehabilitációs járadék és rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.
A jogosultsági feltételek fennállása esetén sem jár a szülőnek a gyermekgondozási díj,
ha a gyermek egy éves kora előtt bármilyen jogviszonyban – kivéve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat,
ha egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (nem vonatkozik ez a kizáró ok arra, aki táppénzt, baleseti táppénzt, csecsemőgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási díjat, gyermekgondozási támogatást, álláskeresési járadékot vagy álláskeresési segélyt, vállalkozói- vagy munkanélküli járadékot, álláskeresést ösztönző juttatást kap, illetve ha a jogosult rendszeres pénzellátásban részesül, és a csecsemőgondozási díjra/terhességi-gyermekágyi segélyre vagy gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napján pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett).
ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsődében, családi napköziben, házi gyermekfelügyeletben) helyezték el, kivéve ha a gyermek egy éves kora után a jogosult keresőtevékenységet folytat, továbbá ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést,
ha a gyermeket ideiglenes hatállyal a jogosult háztartásából elhelyezték, nevelésbe vették, továbbá 30 napot meghaladó időtartamra bentlakásos szociális intézményben helyezték el,
a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti,
ha a gyermekgondozási díjra való jogosultság első alkalommal a gyermek egy éves kora után kerül megállapításra, akkor az első igénybevétel első napjától számított 60 napig, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat, kivéve, ha az igénylő a gyermekre tekintettel csecsemőgondozási díjat/terhességi-gyermekágyi segélyt vett igénybe, vagy a gyermekgondozási díjban részesülő meghal.
Nem minősül keresőtevékenységnek az ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőzően végzett tevékenységből származó jövedelem – ideértve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyi jövedelemadó mentes tiszteletdíjat is –, ha az az ellátás folyósításának ideje alatt kerül kifizetésre.
Forrás : oep.hu