PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. augusztus 20., csütörtök

Készpénzes segítség terhesség, károk, beiskolázási problémák

Készpénzes segítség terhesség, károk, beiskolázási problémák

A törvény, amely az ellátást szabályozza : A szoc. igazgatásról és szoc. ellátásokról 1993.évi III. törv. 45.§-a, valamint a települési önkormányzat vonatkozó rendelete.
Pénzbeli ellátás!
Az ellátás jövedelmi helyzettől függő.


A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉBEN MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK ALAPJÁN RENDSZERES ILLETVE RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST NYÚJT.

Mire igényelhető a pénzbeli segítség ?
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez;
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére;
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez;
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSBAN elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET A HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ PÉNZBELI ELLÁTÁSOKAT KIEGÉSZÍTHETI, ÉS A SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK RÉSZÉRE A RENDELETÉBEN MEGHATÁROZOTT MÓDON ÉS FELTÉTELEK SZERINT MÁS PÉNZBELI TÁMOGATÁSOKAT IS MEGÁLLAPÍTHAT.
ITT IGÉNYELHETED : Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott önkormányzati szerv
Megjegyzés: A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VONATKOZÓ RENDELETE SZABÁLYOZZA A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁIT, A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIT, AMI TELEPÜLÉSENKÉNT LÉNYEGESEN ELTÉRŐ LEHET.
Az ügyfél az ügy érdemében hozott első fokú határozat ellen fellebbezhet a döntés közlésétől számított TIZENÖT NAPON BELÜL. A települési támogatás önkormányzati hatósági jogkör, az ügyfél jogorvoslati kérelemmel a képviselő testülethez fordulhat, de csak abban az esetben, ha átruházott hatáskörben hozták a döntést.
Forrás : www.kezenfogva.hu