PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. augusztus 12., szerda

Sokat változott az állami gyermektartásdíj

Sokat változott az állami gyermektartásdíj

Abban az esetben ha már jogerős ítélet született a gyermektartásdíj megállapításáról lehetőség van arra, hogy az állam megelőlegezze a jogosult számára abban az esetben, ha:
– átmenetileg lehetetlen az összeg behajtása
– a gondozó szülő vagy a törvényes képviselőnek nem áll módjában megfelelő tartást biztosítani
– ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső havi átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj kétszeresét.


– a gyermektartásdíj megelőlegezését igényelheti a szülő, ki a tartásdíjra jogosult gyermeket neveli vagy a törvényes képviselő, a kérelemben fel kell tüntetni azokat az okokat, amelyek indokolttá teszik a kérelmet.
– a fizetési kötelezettségnek az arra kötelezett nem tett eleget minimum hat hónapja de ebben az esetben az igénylőnek fel kell tüntetnie azt az időpontot, amikor utoljára fizetett az arra kötelezett.
– hat hónapnál nem lehet régebbi a jegyzőkönyv, amely kimondja a végrehajtás eredménytelenségét vagy a végrehajtás szüneteltetését.

A gyermektartásdíj megelőlegezésének összegében változások álltak be 2014. szeptember elsejével.
Gyermektartásdíj megelőlegezésének összege :

A gyámhatóság a bírósági határozatban szereplő összeget előlegezi meg, százalékos marasztalás esetében az alapösszeget előlegezi meg.A megelőlegezett tartásdíj esetében a megelőlegezett összeg nem lehet magasabb, mint a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 50% -a, vagyis a fele, ami 2015-ben 14.250 forint.
Ennél kisebb összeget csak abban az esetben állíthtanak meg ha a szülő, aki a gyermeket neveli részben képes a gyermek ellátásáról gondoskodni.Ekkor az előlegként kifizett összeg nem lehet alacsonyabb, mint a nyugdíjminimum 10%-a vagyis 2850 forint.
Nem előlegezhető meg a gyermektartásdíj a következő esetekben:
– ha közös háztartásban él a jogosult a tartásdíjra kötelezettel
– ha a tartásdíjra kötelezettnek ismeretlen a küldi tartózkodási helye
– ha a tartásdíjra kötelezett olyan államban él, ahol nem érvényesíthető a tartásdíj sem nemzetközi szerződés sem viszonosság alapján.
– ha részösszegben megfizette a kötelezett a tartásdíjat vagy részösszegben behajtották az összeget és az meghaladta a bíróság által meghatározott tartásdíj összeg 50 százalékát.
– ha lejárt a tartásdíj.

A kérelem benyújtásakor a következő okiratokra van szükség:
– Jogerős bírósági végzés amely a kapcsolattartás szabályozásáról rendelkezik,
– a gyermektartás megelőlegezése iránti kérelem,
– képes igazolvány, amely lehet: személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú jogosítvány,
– hatósági igazolvány, amely a lakcímet igazolja
– a jogerős bírósági határozat, amely megállapítja a gyermektartásdíjat,
– a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló 6 hónapnál nem régebbi jegyzőkönyv
– vagy a végrehajtás szüneteltetését kimondó 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyv

Az utolsó póstai szelvény ha a kérelmező és a vele egy háztartásban élők amennyiben postai úton kapják a jövedelmet mint:
- nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás,
– GYES, GYED, GYET,
– munkanélküli ellátás,
– ápolási díj,
– rendszeres szociális juttatás,
– gyermektartásdíj,
– családi pótlék,
– árvaellátás, stb
– vállalkozó esetében csatolni kell az előző évi SZJA bevallásnak a másolatát,
- munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem valamint táppénz esetén az igény beadását megelőző 6 hónapra a munkáltató által leigazolt nettó kereseti igazolást szükséges csatolni.
– tartósan beteg, valamint fogyatékos gyermek esetében a gyermek egészségi állapotára vonatkozó szakorvosi vagy kórházi igazolást kell benyújtani, amely alapján számára a magasabb összegű családi pótlék került megállapításra.
– amennyiben a közös háztartásban 20 év alatti, tanulmányokat nem folytató és munkaviszonnyal nem rendelkező hozzátartozó él, abban az esetben csatolni kell Munkaügyi Központ által kiadott jelentkezési könyvnek a fénymásolatát,
– a közös háztartásban élő Iskoláskorú gyermek esetében szükséges csatolni az oktatási intézmény igazolását tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
– Középiskolában tanuló gyermek esetén fel kell legyen tüntetve a hallgatói jogviszony várható befejezésének időpontja.

A gyermektartásdíj megelőlegezését a lakóterület szerint illetékes Járáshivatal Járási Gyámhivatalánál lehet kérelmezni arra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges dokumentumok csatolásával.