PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. augusztus 30., vasárnap

Szülők FIGYELEM – nem kötelező osztálypénzt fizetni!

Szülők FIGYELEM – nem kötelező osztálypénzt fizetni!

Előírhatja-e az iskola az osztálypénz befizetését minden szülő számára?
Mi történik, ha valaki nem tudja kifizetni az összeget?
Szeptemberi szülői értekezlet egyenlő az osztálypénz szedéssel. A szülõk akkor is fizetnek osztálypénzt, ha tilos vagy meghaladja anyagi teherbíró képességüket, vagy nem látják át mire fordították a beszedett összegeket!


Az osztálypénz szedésének évtizedes hagyományai vannak Magyarországon, csak az a baj, hogy az utóbbi években megváltozott a családok anyagi helyzete. Nem csak az alacsonyjövedelmű szülőknek okoz problémát gyermekük óvodáztatásával, iskoláztatásával járó kiadások, hanem azoknak is, akiknél a megnövekedett közüzemi díjak miatt emelkedett a lakásfenntartási költségek, az élelmiszerárak, és az esetleges kölcsönök visszafizetése, az esetleges lízingdíjak miatt egy fillérjük sem marad a hónap végére.

Az iskolákban, de már az óvodákban is
, gyakorlattá vált óvodában az úgynevezett csoportpénz (eszközpénz), iskolában az osztálypénz szedése, amely havi 500-1000-3000 forintig terjedhet. Egy 30 fõs osztályban havi 2-3 ezer forinttal számolva havonta 60-90 ezer, évente 600-900 ezer forint osztálypénz gyûlhet össze.
Szülői panasz szerint az egyik középiskolában már a 9. évfolyamon kezdődik a pénzgyűjtés ballagási ruhára, tablóra, érettségi bankettre, ajándékra havi 10 ezer forint befizetéssel. Ez egy 30 fõs osztályban, 10 hónapon keresztül, tanulónként havi 10 ezer forinttal számolva, négy évre összesen 30x10x10 000×4=12 millió forint. Ennyi pénz elköltése és elszámolása nem könnyû feladat, de minek ez az egész? Nem javítja a szülõi és tanulói közérzetet az osztálypénzbõl megvásárolt akármi, pláne akkor, ha két- három gyerek után fizeti a szülõ!
Az indokolt pénzkövetelések szabályai
Az önkormányzati fenntartású óvoda vagy az iskola nem szedhet semmilyen pénzt az ingyenes közoktatási szolgáltatásokért. Csak a térítési díjas (pl. étkeztetési díj) és a tandíjas (pl. gimnáziumban az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlésekor) szolgáltatásokért lehet pénzt beszedni, de csak a közoktatási törvényben és a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott mértékben. A térítési díj és a tandíj szabályai itt találhatók!
Szülõi nyilatkozat
Az óvodának, iskolának ki kell kérni a szülők írásbeli nyilatkozatát, minden olyan döntése előtt, amely szülőre fizetési kötelezettséggel jár. Ha a szülõ jelzi, hogy nem tud fizetni, akkor, vagy az iskola költségvetésébõl kell fedezni a követelést, vagy jelezni kell iskolafenntartó önkormányzatnak, hogy “szociális forrásból” oldja meg a problémát.
Pénzkezelési szabályok
Jogszabályok értelmében az oktatási intézményeknek a szülőktől, tanulóktól beszedett minden forintról hivatalos elismervényt, kérésre számlát kell kiadni, be kell vételezni, könyvelni kell, vagyis el kell számolni minden forinttal.
A csoportpénz, osztálypénz indokolatlan pénzkövetelés
Általános jelenség, hogy a nevelési és oktatási intézmények többsége a működési (dologi) kiadásokat (pl. kréta, másolópapír, tisztasági csomag, osztályfestés,) vagy a tanítási időben szervezett –pedagógiai programhoz kapcsolódó – ingyenes közoktatási szolgáltatások költségeit (pl. tanulmányi kirándulás, uszoda, múzeumi belépő, erdei iskola, stb.) áthárítja a szülőkre, amelyeket eredetileg a fenntartónak az óvoda, iskola költségvetésében kell biztosítania.
Sok helyen úgy próbálják a kikerülni az indokolatlan pénzbeszedéssel kapcsolatos jogszabályi tiltásokat, hogy nyíltan csoportpénz vagy osztálypénz gyűjtésre biztatják a szülőket, és/vagy beteszik a házirendbe, ami még nagyobb hiba.
Nyomásgyakorlás és megalázó szankciók a “nem fizetõkkel” szemben
Két dolog miatt félnek a szülők a szeptemberi szülői értekezlettől. Elõször is az osztályszintû szülõi szervezet vezetõinek megválasztásától (vagy nincsenek jelentkezõk, vagy sokan vannak). A másik probléma az osztálypénz megszavaztatása.
Az osztálypénz szedésére és összegére legtöbbször az osztályfőnök vagy valamelyik aktív szülő tesz javaslatot, amit a szülők egy része egyre magasabbra licitál.
Az a tény hogy az esemény az iskolai hivatalos szülői értekezleten, egy pedagógus jelenti be és szavaztatja meg az osztálypénzt havi összegét, kimeríti a „nyomásgyakorlás” fogalmát. Melyik szülõ mer ellentmondani?
A későbbiek folyamán a pénzbeszedő pedagógus vagy szülő felszólító levélben követeli az osztályközösség által „megszavazott” havi osztálypénzt, ha valaki nem tudja havi rendszerességgel fizetni, megalázó módon nyilvánosságra hozzák a nem fizetők nevét az osztály tanulói előtt. Szokásos még az ellenõrzõ könyvben történõ újabb és újabb pénzkövetelés vagy egyszerûen egy csekk hazaküldése a gyerekekkel.
A legcsúnyább intézkedés, amikor a tanítási időben szervezett ingyenes tanulmányi kirándulásról, múzeumlátogatásról, úszásoktatásról otthon hagyják, vagy egy másik osztályba helyezik el, azt a tanulót, akinek szülei nem járultak hozzá a költségekhez.
Az indokolatlan pénzkövetelések indokai
Fő indok: szegény önkormányzatnak a költségvetési megszorítások miatt nincs elég pénze a nevelési, oktatási intézmények fenntartására.
Az óvoda, iskola költségvetését az önkormányzat alultervezi, nem tervezi be a nevelési, illetve a pedagógiai program végrehajtásához elengedetlenül szükséges kiadásokat.
Szegény óvodának, iskolának nincs pénze, a dologi kiadásokra, állagmegóvásra, karbantartásra, a megfelelő pedagógus és alkalmazotti létszámra, a szakmai szolgáltatásokra, stb.
Kivetetik az adott feladatot (pl. tanulmányi kirándulás) a pedagógiai programból, hogy ne kell jen finanszírozni, az iskola ezután a szülőkkel fizetteti meg a költségeket.
Ha az önkormányzatoknak nincs elég pénzük intézményeik fenntartására, akkor jelentsenek csődöt, de ne a szülőket hozzák kilátástalan helyzetbe.
A szülõi együttérzés (szolidaritás) hiánya
Sok tehetősebb szülő mellé áll ezeknek a sztereotip kifogásoknak, és egyre több osztálypénzt szavaz meg a szülői értekezleteken, hátha valamilyen előnyt szerez gyermekének. Nem törõdnek azzal, hogy ezzel kétségbeesésbe kergetik a nehezebb helyzetben levõ szülõtársaikat, akik belefásultak az ellenállásba.
Szülõi és tanulói és pedagógus etikai kódex
Az folyamatos óvodai iskolai pénzkövetelések nagyban befolyásolják az iskolahasználó, szülők, tanulók, pedagógusok közérzetét. Sok szülő mondja: „Azért nem megyek el az szülői értekezletre, mert megint pénzt kérnek tőlem.”
Sok gyermek mondja a szüleinek: „Milyen szülő vagy te, ha még egy vacak bécsi osztálykirándulást, vagy érettségi bankettet sem tudsz kifizetni, bezzeg a Kovács Józsi szülei…”
Mivel az jogszabályi előírások nem tudják megfékezni, az illegális pénzszerző tevékenységét, és az oktatási intézmények nem tanúsítanak önmérsékletet ezen a területen, ezért javasoljuk, hogy minden óvodában, iskolában készüljön etikai kódex (önkéntességen alapuló magatartási szabályzat).
Az etikai kódex – többek között –, tartalmazza, hogy az óvoda, iskola semmilyen indokkal nem kérhet pénzt az ingyenesség körébe tartozó szolgáltatásokért és megtiltja a csoportpénz, osztálypénz megszavaztatását és beszedését az oktatási intézmény területén.
Az osztályközösségek által tanítási időn kívül szervezett kirándulás, vagy más megmozdulás, összejövetel az osztály szülői közösségének belügye, de nem lehet kötelezővé tenni sem a részvételt, sem a befizetést.
Az óvodai, iskolai magatartási kódex egyik alaptétele, hogy az esetleges csoportpénz, osztálypénz gyűjtése csak az oktatási, nevelési intézményen kívül történhet, és az adományozó szülők nevét az adatvédelmi szabályok szerint titkosan kell kezelni.
Nem a szülők zsebébe kell kutatni, nem a szülőket kell megvágni, van más lehetőség is közösségi pénz megszerzésére és hiteles felhasználására!
Forrás : http://www.mszoe.hu