PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. augusztus 24., hétfő

Támogatások iskolakezdéshez, tanévkezdéshez

Támogatások iskolakezdéshez, tanévkezdéshez

Már csak néhány nap van vissza a nyári vakációból és kezdődik az iskola! Sajnos a legtöbb családnak ez még mindig komoly anyagi megterhelést okoz, így minden forint jól jöhet, amit pluszban érkezik a családhoz! Hatalmas segítség lehet Az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA TÁJÉKOZTATÓJA A TANÉVKEZDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOKRÓL


INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁS

Támogatásra jogosult:

– tartósan beteg
– testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
– pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar)
– három vagy többgyermekes családban él,
– nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló.
Az igényjogosultságot az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, az iskola által meghatározott időben kell bejelenteni (általában március 31-ig). Ha a bejelentés későbbi időpontban történik – beleértve az iskolaváltást is – az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával köteles az igényt teljesíteni.
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
– a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
– természetbeni támogatásnak (július, november hónapban)
– az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú személy a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél kérheti. A jegyző a támogatásra való jogosultságot 1 év időtartamra állapítja meg. A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja.
A jegyző annak a gyermeknek állapítja meg a jogosultságát,
– akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át ha
– a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
– a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
– a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek vagy
– a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegétnek 130%-át feltéve,
hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.
ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNY
Gyermekétkeztetés esetén
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
– fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális törvény hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, gyermek az intézményi térítési díj 100%-ra
– a fentiek alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-ra
– három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-ra.
A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig jár.
A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve – ha a gyermek közoktatási intézményben részesül étkezésben – a nevelési-oktatási intézmény vezetője – a fenntartó által megállapított szabályok keretei között – a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.
Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az óvodában és az iskolában a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.
RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS
A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat részesítik alkalmanként rendkívüli támogatásban, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorulnak.
Ha a rendkívüli gyerekvédelmi támogatás juttatása természetben történik, az történhet, a tanév elején az iskolaszerek beszerzésében, biztosításában illetve ruhaneműk (pólók, tréningruhák, cipők) formájában, továbbá az év folyamán ugyanezekben illetve a téli tüzelő biztosításával is.
TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁS
Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
– 2015. augusztus 1-jén fennáll, továbbá ha a jogosultság
– 2015. novemberében fennáll, november hónapban
5.800-Ft értékű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
2015-ben a támogatást a tanév első napját megelőző 60. naptól év végéig biztosíthatja a munkáltató a munkavállalójának vagy társas vállalkozás a személyesen közreműködő tagjának. A támogatás kizárólag utalvány formájában nyújtható, mely tankönyvre, taneszközre, ruházatra költhető.
A támogatás gyermekenként 29.400 forint, azaz a mindenkori minimálbér 30 százaléka a közoktatásban nappali tagozaton tanuló gyermekek tekintetében.
Forrás : www.kormany.hu