PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. szeptember 2., szerda

Ezek a változások lépnek életbe szeptemberben az oktatásban és az okj képzésekben

Ezek a változások lépnek életbe szeptemberben az oktatásban és az okj képzésekben

Életbe lép az új felsőoktatási képzési jegyzék, az egyetemek és a főiskolák mellé pedig egy új intézményi forma, az alkalmazott tudományok egyeteme is csatlakozik a felsőoktatási törvény szeptembertől hatályosuló változásai alapján.


A felsőoktatási államtitkárság MTI kérésére összeállított háttéranyaga szerint a felsőoktatási törvény rögzíti a főiskola, egyetem, alkalmazott tudományok egyeteme kategóriákat, és 2017. szeptember 1-jét határozza meg az egyetem feltételeinek teljesítésére. Az Oktatási Hivatal (OH) jelentése alapján pedig vizsgálhatják az alkalmazott tudományok egyeteme feltételeinek teljesülését.

A közösségi felsőoktatási képzési központ
szabályait is tartalmazza a jogszabály. Ez nem felsőoktatási intézmény, hanem intézményi székhelyen kívüli, működési engedélye szerinti képzési területen és hallgatói létszámmal működő szervezet, amely intézménnyel kötött megállapodás alapján biztosítja az oktatás tárgyi, ingatlanhasználati feltételeit. Működési-engedélyezési eljárásnál az Oktatási Hivatal a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) véleményéhez van kötve.
Mostantól az OH képzés indítására irányuló eljárásában a doktori mellett a mesterképzés esetén is kötve van a MAB véleményéhez.
Újdonság, hogy idegen nyelvű képzésnél biztosítani kell: az adott képzésben – térítési díj nélkül – az összes előírt kredit 10 százalékáig terjedően nem magyar nyelven oktatott tárgyat tudjon felvenni a hallgató.
Az oktatásra fordított heti idő kapcsán az egyetemi, főiskolai tanárnál 8 órát, a docensnél 10 órát, az adjunktus, tanársegéd, mesteroktató esetében 12 órát határoz meg a törvény. Ugyanakkor két félév átlagában a tanítási idő minden oktató esetében 40 százalékkal emelhető vagy 25 százalékkal csökkenthető.
Megszűnik a különbségtétel főiskolai és egyetemi adjunktus között, általános szabályként lép be az adjunktus címhez a doktori fokozat megszerzése. A főiskolai tanár és egyetemi docens esetében törölték a 10 éves oktatói tapasztalatot. Új munkakör, a mesteroktató, alkalmazási feltétele a mesterfokozat, s minimum 10 éves szakmai-gyakorlati munkatapasztalat. Új elem, hogy a munkáltató hozzájárulásával az oktató külföldi székhelyű magyar nyelvű képzést folytató intézményben is teljesítheti munkaköri feladatait.
Életbe lép a hallgatói önkormányzat tisztségviselőire vonatkozó szabályok, és a hallgatói kompetenciamérés lehetőségének jogi szabályozása.
Azokat az állami (rész)ösztöndíjas hallgatókat, aki két félév átlagában nem szereznek minimum 18 kreditet, átsorolják önköltséges képzésre.
A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet augusztus 15-vel lépett életbe, a felsőoktatási intézményeknek ki kell egészíteni, módosítani kell elsősorban a hallgatói tanulmányi és vizsgaszabályzatot.
A törvény módosítása szabályozza a konzisztóriumok létrehozását is. A konzisztóriumnak tagja lesz a rektor és a kancellár, további tagjait az oktatásért felelős miniszter delegálja. A konzisztórium létrejöttének legfontosabb célja a felsőoktatási stratégia akciótervével összhangban a gazdasági szereplők becsatornázása az intézmények stratégiai döntéshozatalába. A konzisztórium tagjai delegálásának eljárását e kormányrendeletben szabályozzák.
A törvény alapján a felsőoktatásban szerezhető képesítések új jegyzéke szeptember 1-jén lépett életbe. Ezután a felsőoktatási intézmények csak e rendelet alapján kezdeményezhetnek szaklétesítést. Új eljárási szabály, hogy a létesítés előtt minden esetben ki kell kérni az oktatásért felelős miniszter álláspontját a szaklétesítés megkezdéséhez.
A képzési és kimeneti követelmények módosítása a Magyar Rektori Konferencia közreműködésével, a felsőoktatási intézmények szakért felelős széles körű oktatói körével, szakértők és külső szereplők bevonásával zajlik. 2015 év végéig megtörténik meg a képzési és kimeneti követelmények felülvizsgálata.
Kitértek arra is: augusztus közepéig a felülvizsgált képzési és kimeneti követelmények első változatának mintegy kétharmada elkészült és megküldték az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére. A munka második szakaszában, szeptember közepétől számos, az intézmények közötti és a társadalmi partnerekkel történő egyeztetést tartanak októberig, melyeket követően az év végéig várhatóan megalkotják a változásokat átvezető miniszteri rendelet.
Egy éves előkészítő munka után, a 2015-ben az általános felvételi eljárással párhuzamosan folyó vállalati felvételi eljárást követően szeptemberben kezdik meg az első évre felvett duális hallgatók a tanulmányaikat. Az államtitkárság felhívására 21 felsőoktatási intézmény jelezte, hogy indítana duális képzést 2015-ben. A következő tanévben duális képzések 30 különböző alapszakon indulnak: műszaki, gazdaságtudományi informatikai és agrár képzési területen, s várhatóan 700-1000 hallgató kezdheti tanulmányait. A törvény idei módosításával a duális képzés lehetőségének köre bővült a szociális munka alapképzésben indítható szakkal.
Forrás : MTI, hirado.hu