PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. szeptember 15., kedd

Fantasztikus ösztöndíj >> így kaphattok 25-75 ezer forintot havonta!

Fantasztikus ösztöndíj >> így kaphattok 25-75 ezer forintot havonta!

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj
A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása.


Az oktatásért felelős miniszter az ösztöndíjra nyílt pályázatot hirdet meg. A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét, az értékelés pontrendszerét, az ösztöndíj aktuális mértékét, a tanulmányi előmenetellel és az elhelyezkedéssel összefüggő követelményeket.
Pályázat benyújtására az jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában
a) egységes, osztatlan tanárképzésben felvételt nyert vagy már tanulmányokat folytat
b) vállalja, hogy
ba) tanárképzésben végzettséget és szakképzettséget szerez,
bb) az oklevél megszerzését követően a szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn,
c) megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.
A pályázati felhívást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ honlapján és a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában kell közzé tenni.
Az ösztöndíj mértéke havi 25 ezer forinttól 75 ezer forintig terjed.
Az ösztöndíj megállapítása

a) Az ösztöndíj megállapítása az ösztöndíjas jogviszony első félévében az ösztöndíjprogram értékelési szempontjai alapján(10.1. pont)differenciáltan, 125.000 Ft -375.000 Ft/félév/fő közötti összegben történik. Az ösztöndíj összegére a 10.1 pontban meghatározott értékelési szempontok figyelembevételével a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban:
KÖB) tesz javaslatot a miniszter számára.
b) Az ösztöndíjas jogviszony második félévétől az ösztöndíjak összegét a KÖB minden tanulmányi félév kezdetén felülvizsgálja a rendelkezésre álló keretösszeg,valamint az Ösztöndíjas utolsó aktívfélévben elért kreditindexe figyelembevételével.
Az ösztöndíj megállapítása differenciáltan, 0-375.000 Ft/félév/fő közötti összegben történik.
Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj folyósításáról az Ösztöndíjas által a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlaszámra történő utalással a Központ gondoskodik.
A pályázat benyújtási határideje:
2015. szeptember 30.
8. A pályázat benyújtása
A pályázatot elektronikusan és papír alapon,postai úton is be kell nyújtani.A pályázat elektronikus beadásához a Központ honlapján található elektronikus felület áll rendelkezésre: http://osztondij.klik.gov.hu
A felületen a pályázati adatlap elektronikus kitöltésével -az adatok felvezetésével és mentésével -történik a pályázat beadás elektronikus része.
Az elektronikusan már kitöltött adatlapot a felületről kinyomtatva, aláírással ellátva,postai úton is el kell küldeni az alábbi címre:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program
1051 Budapest, Nádor u.32.
A pályázattal kapcsolatosan hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség.
A pályázattal az ösztöndíjas szerződés mellékleteit nem kell megküldeni, ezek megküldése a támogatottak esetében a szerződés megkötésekor lesz esedékes.

A cikk forrása: http://palyazatfigyelo.info/2015/09/15/fantasztikus-osztondij-igy-kaphattok-25-75-ezer-forintot-havonta.php