PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. szeptember 18., péntek

Jövedelemtől függő ellátás időseknek

Jövedelemtől függő ellátás időseknek

Szociális ellátások – IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA


Joghely: Az 1993. évi III. törvény 32/B-32/E §-a valamint a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14.§-a szabályozza az ellátást.

Az ellátás típusa: Pénzbeli

Az ellátás jövedelmi helyzettől függő.

Leírás: Az időskorúak járadéka a megélhetési jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.
AZ ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉBEN az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2015. évben 28.500 Ft) :
a) a házastársával, élettársával közös háztartásban élő, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében 80 %-a, ( jelenleg: 22.800 Ft) 
b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött de 75. évesnél fiatalabb személy esetében 95 %-a, (jelenleg: 27.075 Ft)
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében 130 %-a, (jelenleg: 37.050 Ft).
JÖVEDELEMMEL RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉN az a) vagy b) vagy c) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. 
HA AZ ELLÁTÁS ÖSSZEGE A HAVI EZER FORINTOT NEM ÉRI EL, A JOGOSULT RÉSZÉRE EZER FORINT ÖSSZEGŰ ELLÁTÁST KELL MEGÁLLAPÍTANI.

Az ellátásra jogosultak: Nyugdíjkorhatárt betöltött, szociálisan rászorult személy

A jogosultság feltétele: Jogosult rá az a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, aki megélhetési jövedelemmel nem rendelkezik.

A TÁMOGATÁS SZEMPONTJÁBÓL AKKOR NEM BIZTOSÍTOTT A MEGÉLHETÉS, HA :
 
a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személynek a saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított 1 főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2015. évben 28.500 Ft ) 80 %-át, a 22.800 Ft-ot nem haladja meg,
b) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de a 75 évesnél fiatalabb egyedülálló személynek, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 95 %-át, a 27.075 Ft-ot, 
c) az egyedülálló 75. életévét betöltött személynek, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át, a 37.050 Ft-ot. 
FELÜLVIZSGÁLAT: az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv KÉTÉVENTE LEGALÁBB EGYSZER felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani.
AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGNAK A NYUGDÍJKORHATÁR BETÖLTÉSÉRE TEKINTETTEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN a járási hivatal a döntés jogerőre emelkedését követően haladéktalanul, hivatalból eljárást indít az időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása iránt. A jogosultság megállapítása esetén annak kezdő napja az aktív korúak ellátására való jogosultság megszűnését követő nap. 
NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA, ILLETVE A FOLYÓSÍTÁST MEG KELL SZÜNTETNI, HA a személy 
a) előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés büntetését tölti;
b) 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik.
Folyósítás: A megállapított időskorúak járadékát utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani. Ha az ellátás nem a teljes hónapra jár, összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata.

Az igény benyújtásának helye(i): Lakcím szerint illetékes járási (budapesti kerületi) hivatal, Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal, Kormányablak

Az igény benyújtásának formája: A járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, továbbá a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, illetve a Kormányablaknál lehet benyújtani. Az igényléshez szükséges nyomtatvány: 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatvány, mely az igénylés helyén szerezhető be. Mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.