PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. szeptember 15., kedd

Szépkorúak jubileumi köszöntése és juttatásaik

Szépkorúak jubileumi köszöntése és juttatásaik

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről. A Magyar Köztársaság Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen, rendeletet alkotott a szépkorúak jubileumi köszöntéséről.


Hivatkozás: 255/2008. (X.21.) kormányrendelet a szépkorúak jubileumi köszöntéséről

A Kormány a Magyar Köztársaság
nevében köszönti a 90. a 95. és a 100. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú szépkorú személyeket. A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár, amely teljesen független a szépkorú személy egyéb ellátásaitól.
A jubileumi juttatás összege
– a 90. életév betöltésekor 90.000,-
– a 95. életév betöltésekor 95.000,-
– a 100. életév betöltésekor 100.000,-
forint.
A személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklete 4.19 pontja alapján a szépkorúak juttatása személyi jövedelemadó-mentes.
Hogyan indul az eljárás, kell-e kérelmezni?

Kérelmezni nem kell,
az eljáráshivatalból indul. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala (KEKKH) a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal – a lakóhelyén és a tartózkodási helyén -írásban keresi meg a szépkorú személyt, hogy az e célra rendszeresített és megküldött űrlapon jelentse be adatait!
Személyesen ki köszönti a szépkorú személyt?

A jegyző a szép korú személlyel egyeztetett időpontban gondoskodik a személyes köszöntésről, és ennek keretében a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló okirat átadásáról.
Személyesen ki köszönti a szépkorú személyt?

A jegyző a szép korú személlyel egyeztetett időpontban gondoskodik a személyes köszöntésről, és ennek keretében a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló okirat átadásáról.
Ha a szépkorú személy személyes köszöntésre nem tart igényt, az okiratot postai úton küldik meg a részére.
Hogyan történik a jubileumi juttatás folyósítása?

A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a KEKKH által a részére megküldött adatok átvételét követő 15 napon belül, de legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal, külön törzsszámon folyósítja.
Mi történik a szépkorú személy halála esetén?

Amennyiben a szépkorú személy a KEKKH adatközlését követően, de a szépkor betöltése előtt elhalálozik, a kiutalt jubileumi juttatást a szépkorú személy halála miatt nem kell visszafizetni. A jubileumi juttatást az a személy veheti fel, aki a társadalombiztosítási nyugellátások felvételére vonatkozó szabályok szerint erre jogosult.