PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. december 9., szerda

Új Polgári Törvénykönyv jöhet – rosszul járhatnak az albérlők!

Új Polgári Törvénykönyv jöhet – rosszul járhatnak az albérlők!

A 2013-ban hatályba lépett polgári törvénykönyv (Ptk.) felülvizsgálatát is javasolni fogja a kormány az Országgyűlésnek a tavaszi ülésszakon – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.


Lázár János beszámolt arról is, hogy a kormány szerdai ülésén összeállította tavaszi törvényalkotási programot. Azt fogják javasolni az Országgyűlésnek, hogy a többi között vitassa meg az új közigazgatási eljárási rendről, az új közigazgatási bíráskodásról, kincstári jogügyi igazgatóságról szóló javaslatokat – ismertette Lázár János.
A Ptk. felülvizsgálatával kapcsolatban kérdésre később beszélt arról, hogy a polgári jogi kódexben a tulajdonost szeretnék erősíteni a bérlővel szemben.
Forrás : hirado.hu
Egy kis segítséga jelenlegi helyzethez >>
A bérlő joga és kötelezettsége
Lakbér és a külön szolgáltatás díja megfizetésének kötelezettsége
A bérlő a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és időpontban köteles a bérbeadó részére megfizetni. Ha a felek a lakbérfizetés időpontjában nem állapodtak meg, a bérlő a lakbért havonta előre egy összegben, legkésőbb a hónap 15. napjáig köteles megfizetni.
Rendeltetésszerű lakáshasználat kötelezettsége
A bérlő és a vele együttlakó személyek a lakást rendeltetésszerűen, a szerződésnek megfelelően használhatják.
Közös használatú helyiségek használatának joga
A bérlőt és a vele együttlakó személyeket – a többi bérlő jogainak és érdekeinek sérelme nélkül – megilleti a közös használatra szolgáló helyiségek és területek használatának a joga.

Karbantartás kötelezettsége
Ha a felek eltérően nem állapodnak meg, a bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek a karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről.
Ha ezen munkák elvégzése a bérlőt terheli, akkor a szerződés megkötésekor a lakbért ennek figyelembevételével kell megállapítani.
Hiba kijavítási vagy kártérítési kötelezettség
Ha az épületben, az épület központi berendezéseiben a bérlő vagy a vele együttlakó személyek magatartása miatt kár keletkezik, a bérbeadó a bérlőtől a hiba kijavítását vagy a kár megtérítését követelheti.
A bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségét olyan időpontban és módon köteles teljesíteni, ahogy azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi.
Ha a bérbeadó a jogszabályban, illetőleg a szerződésben foglalt kötelezettségét a bérlő írásbeli felszólítására sem teljesíti, a bérlő a bérbeadó helyett és költségére elvégezheti.
Bérlő átalakításhoz, korszerűsítéshez való joga
A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak, hogy a bérlő a lakást átalakítja, korszerűsíti. A megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy a munkák elvégzésének költségei melyik felet terhelik. A munka elvégzése következtében a lakás komfortfokozata is megváltozik, az eredeti szerződés módosítására akkor kerülhet sor, ha a felmerülő költségeket a bérbeadó viseli.
Kötelezettség a munkák elvégzésének módjára vonatkozóan
A bérbeadó, illetőleg a bérlő az őt terhelő munkát úgy köteles elvégezni, hogy a lakás, illetőleg más lakások rendeltetésszerű használatát – lehetőség szerint – ne akadályozza. A munka megkezdéséről és várható időtartamáról az érdekelt bérlőket előzetesen értesíteni kell.
Az életveszély elhárításához szükséges munka a másik fél felszólítása nélkül is elvégezhető. Erről a másik felet egyidejűleg értesíteni kell.
Bérlő tűrési kötelezettsége
A bérlő köteles tűrni az épület karbantartásával, felújításával, helyreállításával, átalakításával, bővítésével és korszerűsítésével kapcsolatos, valamint a bérbeadót és más bérlőt terhelő egyéb munkák elvégzését, ha ezek nem eredményezik a lakás megsemmisülését.
Lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban való visszaadásának kötelezettsége
A szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a lakást és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.
A felek úgy is megállapodhatnak, hogy a visszaadáskor a lakást és a lakásberendezéseket a bérbeadó teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá. Ebben az esetben az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket a bérlő köteles a bérbeadónak megtéríteni.

Szerző : Dr. Izsák Orsolya
A cikk forrása: http://palyazatfigyelo.info