PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. augusztus 25., kedd

Hatályba lépett az európai öröklési rendelet

Hatályba lépett az európai öröklési rendelet

Hatályba lépett az európai öröklési rendelet (650/2012/EU rendelet), amely új alapokra helyezi a határon átnyúló öröklési ügyek intézését. A rendelet – Dánia, Egyesült Királyság és Írország kivételével – valamennyi EU tagállamban, így hazánkban is közvetlenül alkalmazandó.


Az európai öröklési rendelet az egységes joghatósági, alkalmazandó jogi, elismerési és végrehajtási szabályok útján jelentős mértékben megkönnyíti a hagyatéki ügyek intézését az 2015. augusztus 17-ét követően elhunyt személyek vonatkozásában. A rendelet alkalmazásáig ugyanis az örökösök arra kényszerültek, hogy minden olyan tagállamban, ahol az örökhagyó után hagyatéki vagyon maradt, külön eljárást kezdeményezzenek a hagyatékhoz való hozzájutás érdekében.

Ezek az eljárások
pedig sokszor nagyon hosszadalmasak és költségesek voltak. Mostantól azonban elegendő lesz egyetlen tagállamban lefolytatni az eljárást, függetlenül attól, hány tagállamban maradt hagyatéki vagyon. A hagyatéki eljárás eredményeként hozott határozat, vagy az eljáró hatóság által egy egységes uniós formanyomtatványon kiállított ún. európai öröklési bizonyítvány birtokában az örökösök újabb külföldi hagyatéki eljárás nélkül juthatnak hozzá valamennyi tagállamban fellelhető hagyatéki vagyonhoz.

Miután a rendelet fő kapcsolóelve
mind a joghatóság, mind pedig az alkalmazandó anyagi jog meghatározása tekintetében az örökhagyó halálakor fennállott szokásos tartózkodási helye, a hagyatéki eljárást lefolytató hatóság a legtöbb esetben a saját államának öröklési jogát alkalmazhatja. Az öröklés előre tervezhetősége érdekében ugyanakkor a rendelet lehetőséget biztosít a jogválasztásra is, vagyis az örökhagyó az öröklésre az egyébként irányadó jog helyett az állampolgársága szerinti jogot is választhatja

kormany.hu /IM