PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. szeptember 4., péntek

Ismét átalakítanák a Munka Törvénykönyvét

Ismét átalakítanák a Munka Törvénykönyvét

A Liga javaslatokat tesz a Munka törvénykönyve módosítására
Az új Munka törvénykönyve (2012. évi I.tv.) 2012. július 1. napjával lépett hatályba, s jelentősen átrendezte a munkavállalók és a munkáltatók erőviszonyait. Éppen ezt kutatta a projekt egyik pillére. Ezen hatások több szinten jelentkeztek. Egyrészt megváltozott a szabályozás koncepciója. 


Az eddig a munkavállalóknak kedvező szabályozás a polgári jog szerződéses jogviszonyaihoz való jelentős közeledése útján „piacosodott”, azaz a szabályok jó részét a felek megállapodásától tette függővé. Ezzel ugyanakkor a munkajog azon alapvető elve sérült, hogy a munkajogi jogviszonyban a gyengébb felet kell védelembe venni. A változások egyebekben mind az egyéni munkavállalói, mind pedig a kollektív jogokat érintették.

A jogszabály módosítására
irányuló javaslatok ennek megfelelően a szabályozási logikát, az egyéni, valamint a kollektív jogok rendszerét is érintik. A Liga így javasolta mind a munkaviszony létrejöttére, mind pedig annak megszüntetésére vonatkozó szabályok változtatását.
Előbbire többek között a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeinek bővítése, míg utóbbira a büntető jellegű kártérítés visszaállítása szolgál jogellenes munkaviszony megszüntetés esetén.
Szükséges ezen túlmenően a munkaidő-pihenőidő szabályainak változtatása is. Míg a munkaidő-beosztás meghatározása, a rendkívüli munkavégzés elrendelése, a szabadság kiadása a munkáltató jogosultságai, ezek felett a munkavállaló is gyakorolt némi kontrollt. Ez a kontroll az új törvényben eltűnik. 
Rendkívüli indok nélkül rendelhető el a rendkívüli munkavégzés, a szabadsággal összefüggésben pedig a munkavállaló még arra sem jogosult, hogy elévülési idő után a számára ki nem adott szabadságot érvényesítse. Olyan körülményekre terjed tehát ki a felelőssége, melyekre semmiféle ráhatása nincsen. A munka díjazása körében is alapvető változásokat hozott a megváltozott jogi szabályozás.

A törvény mellőzi annak deklarálását, hogy a munkavállalónak a munkavégzésért munkabér jár, hiszen ez a múlté. Ezen túlmenően átlagkereset helyett már un. távolléti díjjal számol a törvény, illetve hátrányosan változtatja meg a bérpótlékok szabályait. Ezen szabályok egy részétől ráadásul kollektív szerződésben a munkavállaló hátrányára is el lehet térni. Ez utóbbi szabály mindenképpen átgondolásra szorul. 
A kártérítési felelősség szabályai szintén a hátrányos változások sorát gyarapítják. Míg a jogalkotó a munkavállaló kártérítési felelősségét kiszélesíti, addig a munkáltató felelősségét kimentési lehetőségek sorával enyhíti. Ennek következtében adódhatnak olyan helyzetek, melyekben a munkavállalót a munkavégzésével összefüggésében éri ugyan kár, mégis magának kell a következményeket viselni. Ez a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal is szembe megy.
A kollektív jogok körében pedig nem elfogadható az a koncepció, mely szerint bizonyos alapvető munkavállalók közösségét megillető jogok üzemi tanács hiányában sem illetik meg a szakszervezetet. Ez a jogalkotó részéről való hozzáállást, semmint logikus szabályozási módot tükröz. 
Hasonlóképpen nem tartja a Liga működőképesnek a szakszervezeti jogok garanciák nélküli, általános felsorolását a törvényben. Kiemelten fontosnak tartja a tisztségviselők, üzemi tanács tagjainak védelmére vonatkozó szabályozás kiterjesztését, valamint az érdemi munkát lehetővé tevő munkaidő-kedvezmény biztosítását is. Végezetül a munkavállalókat megillető sztrájkjog törvénybeli kimondása is indokolt.
A Liga kutatása és az arra támaszkodó jogszabály módosítási javaslatai éppen megfelelő időben készültek el. Idén ősztől ugyanis a VKF elnevezésű érdekegyeztető fórum keretében tovább folytatódik az Mt. szabályainak a felülvizsgálata, melybe a javaslatok – kellő kormányzati elszántság esetén – becsatornázódhatnak.
dr. Kéri Ádám
Liga Szakszervezetek
Jogi szakértő
Forrás : hrportal.hu