PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. szeptember 21., hétfő

Jó hír – így változtak a munkába járás támogatásának szabályai – van akinek ezentúl kötelezően járni fog!

Jó hír – így változtak a munkába járás támogatásának szabályai – van akinek ezentúl kötelezően járni fog!

2015. augusztus 1-től módosultak a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályai. A legfontosabb változásokat dr. Zempléni Kinga, a GSG Partners Ügyvédi Iroda partnere foglalja össze.


Az új szabályozás szerint, ha a munkavállalónak óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeke van, a munkáltató köteles a közigazgatási határon kívüli személygépkocsi használatból eredő költség egy részét megtéríteni, illetve ezen munkavállalók esetében a munkáltató egyoldalúan megteheti, hogy a közigazgatási határon belül történő munkába járást is a kormányrendelet szerinti munkába járásnak minősíti, tehát megtéríti az utazási költséget

A munkáltatónak bizonyos utazási
költségeket meg kell térítenie. Ezeket a költségeket a 2012. évi I. törvény, a Munka Törvénykönyve valamint a 39/2010. (II. 26.) kormányrendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről (a továbbiakban: Rendelet) és a 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról határozza meg.
Napi munkába járás

Három fontos meghatározás:
Lakóhely: annak a Magyar Köztársaság, vagy az Európai Gazdasági Térség állama (a továbbiakban: EGT-állam) területén lévő lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló él, illetve amelyben életvitelszerűen lakik.
Tartózkodási hely: annak a Magyar Köztársaság vagy az EGT-állam területén lévő lakásnak a címe, amelyben a munkavállaló – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül – munkavégzési célból ideiglenesen tartózkodik.
Napi munkába járás: a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás.
Általános szabály, hogy akkor kell a napi utazási költséget és a hazautazást a munkáltatónak megtéríteni, ha a munkavállalónak nem azon a közigazgatásban van lakhelye vagy tartózkodási helye, ahol a munkahelye található. Ez alól akkor van kivétel és meg kell fizetni a településen belüli utazási költséget is, ha a munkavállaló a munkahelyét sem helyi, sem helyközi tömegközlekedéssel nem tudja megközelíteni.
A napi munkába járással kapcsolatosan a Rendelet 3.§-a pontosan meghatározza, hogy milyen közlekedési eszközre milyen jegyárat lehet megtéríteni:
- vasúti 2. osztály,
- menetrend szerinti országos, regionális, és elővásárlási autóbuszjárat,
- elővásárlási vasút.
A Rendelet értelmében a jegy vagy bérlet költségének 86 százalékát kell megtéríteni. Bérletek, menetjegyek esetében az elszámolás a leadott bérlet valamint menetjegyek alapján történik, nem szükséges számla hozzá.
A munkáltató a helyi (közigazgatási határon belüli) utazási bérletet nem köteles megtéríteni, kivéve, ha a munkavállaló a mozgáskorlátozottsága, illetve súlyos miatt fogyatékossága (a súlyos fogyatékosság és felülvizsgálatának, valamint fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerint) nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt. 139.§ (2) bekezdésében felsorolt közeli hozzátartozója biztosítja.
Személygépkocsi-használat elszámolása

Saját személygépkocsi használatának elszámolása akkor lehetséges munkába járáshoz, ha a munkavállaló
- lakóhelye és munkahelye között nincs tömegközlekedés, vagy ha van, akkor indokolatlanul sokat kellene várakoznia vagy a munkarendje miatt nem tudja igénybe venni a tömegközlekedést,
- fogyatékossága miatt nem képes közlekedési járművet igénybe venni,
- óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeket nevel.

Ez utóbbi esettel egészült ki 2015. augusztus 1-től a költségtérítésire való jogosultság: azoknak is lehetősége van tehát a közösségi közlekedés helyett gépkocsival munkába járni, akiknek óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeke van.
A munkáltatónak ebben az esetben is figyelnie kell, hogy ki minősül gyermeknek: gyermeknek minősül a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek. A családok támogatásáról szóló törvény szerint saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek az a gyermek, aki a szülővel életvitelszerűen együtt él és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki. E körben szülőnek minősül a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a nevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték.
Kizárólag az a szülő veheti tehát igényben a fenti kedvezményt, aki életvitelszerűen együtt él a gyermekével (elvált szülők esetén ez egy fontos szempont); elvált szülők esetén a gyermeket nevelő szülővel együtt élő házastárs is igénybe veheti a költségtérítést.
Személygépkocsi-használat esetén oda-vissza út távolságára kilométerenként 9 forintot lehet adómentesen kifizetni a munkavállalónak. Ennél több költség nem számolható el a munkába járás címén autóra.
Munkáltató döntése szerinti utazási támogatás

További változás, hogy a Rendelet 5. §-a 2015. augusztus 1-től lehetővé teszi, hogy a munkáltató saját döntésében a Rendeletben meghatározott (közigazgatási határon kívülről történő, illetve közigazgatási határon belülről, ha nincs közösségi közlekedés) munkába járás mellett meghatározott esetekben a közigazgatási határon belül történő munkába járást is a rendelet szerinti munkába járásnak minősítse.
Ilyen esetek:
- a munkavállaló súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, vagy új szabályként
- a munkavállalónak óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeke van.
Ezekben az esetekben tehát a munkáltató döntése alapján mind a közigazgatási határon belüli tömegközlekedést, mind a személy gépkocsi használatot is támogathatja.
Hazautazás

Hazautazás: a tartózkodási helyről – a munkavégzés rendjétől függően – legfeljebb hetente egyszer a lakóhelyre történő oda- és visszautazás.
A Rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a, legfeljebb havonta minden évben az előző évben irányadó összegnek a Központi Statisztikai Hivatal által a megelőző évre megállapított és közzétett éves átlagos fogyasztói árnövekedés mértékével növelt összege, mely 2015-ben 35 200 forint.
Összegzés
A munkáltatók a jövőben kötelesek a bölcsődés, illetve óvodás korú gyermeket nevelő szülők közigazgatási határon kívüli személygépkocsival történő napi munkába járási költségeit megtéríteni. Erről kötelesek a munkavállalókat tájékoztatni és nyilatkozatot kérni tőlük óvodai és/vagy bölcsődei elhelyezéséről.
Ezen kívül a munkáltatók dönthetnek úgy is, hogy fogyatékos személyeknek és kisgyermekes munkavállalóknak a közigazgatási határon belüli napi munkába járás költségeit is megtérítik.
dr. Zempléni Kinga ügyvéd,
a GSG Partners Ügyvédi Iroda partnere
Forrás : kamaraonline.hu