PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. szeptember 21., hétfő

Jövedelmi helyzettől független ellátás – Álláskeresési járadék

Jövedelmi helyzettől független ellátás – Álláskeresési járadék

Joghely: 1991.évi IV. törvény 25-29.§-a. 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.


Az ellátás típusa: Pénzbeli
Az ellátás jövedelmi helyzettől független.
Az álláskereső részére álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés állapítható meg.
AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK MÉRTÉKE:

A) A járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző négy naptári negyedévben az érintett jogviszonyokban elért munkaerő-piaci járulék alapja havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. (Lásd 1997. évi LXXX. tv. 19. § (3) bekezdése, valamint az ellátást szabályozó törvény 26. § (1) bekezdése)

B) Ha az álláskereső az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben több munkaadóval állt munkaviszonyban, vagy több vállalkozói tevékenységet is folytatott, vagy munkaviszonyban állt és vállalkozói tevékenységet is folytatott, az álláskeresési járadék összegét valamennyi munkaadónál, illetőleg vállalkozói tevékenysége során elért járulékalap alapulvételével kell kiszámítani. ( Lásd az ellátást szabályozó törvény 26 § (2) bekezdése.)

C) Megelőző négy naptári negyedévi járulékalap hiányában a járadék számításának alapja a négy naptári negyedévnél rövidebb időszakban elért járulékalap havi átlagos összege.

D) Ha a megelőző négy naptári negyedévben egyáltalán nincs az álláskeresőnek járulékalapja, akkor az álláskeresési járadék megállapításának alapja a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 130 százaléka.

AZ EGY NAPRA JÁRÓ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK SZÁMÍTÁSÁNAK ALAPJA a fentiek szerint meghatározott összeg harmincad része. A JÁRADÉK NAPI ÖSSZEGE A FOLYÓSÍTÁS TELJES IDŐTARTAMA ALATT a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél. (2015 . január 1-től ez az összeg: 3500 Ft/nap.)AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMÁT AZ ALÁBBIAKBAN RÉSZLETEZETT – AZ ÁLLÁSKERESŐVÉ VÁLÁST MEGELŐZŐ HÁROM ÉV ALATT SZERZETT – JOGOSULTSÁGI IDŐ FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KELL KISZÁMÍTANI:
a) munkaviszony,
b) közfoglalkoztatási jogviszony,
c) egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenység ( ez utóbbi esetben feltétel a járulékfizetési kötelezettség teljesítése),
d) nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony ( abban az esetben, ha annak időtartama alatt a nevelőszülő álláskeresési ellátásban nem részesült) .

A HÁROMÉVES IDŐTARTAM MEGHOSSZABBODIK A KÖVETKEZŐ IDŐTARTAMOKKAL ( feltéve, hogy ezen időszak alatt a fenti jogosultsági időnél részletezettek egyike sem állt fenn.)
a)
a sor-, valamint tartalékos katonai szolgálat, továbbá a polgári szolgálat,
b) a keresőképtelenséggel járó betegség,
c) a beteg gyermek ápolására igénybe vett táppénzes állomány,
d) a terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély folyósítása,
e) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai,
f) az előzetes letartóztatás, valamint a szabadságvesztés- és az elzárásbüntetés,
g) az ápolási díj és a gyermeknevelési támogatás folyósítása,
h) a nappali tagozaton történő tanulmányok folytatásának időtartama.
AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSI IDEJÉNEK SZÁMÍTÁSA SORÁN TÍZ NAP JOGOSULTSÁGI IDŐ EGY NAP JÁRADÉK-FOLYÓSÍTÁSI IDŐNEK FELEL MEG.
Az ellátásra jogosultak: Álláskereső személy

A jogosultság feltétele: ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK ILLETI MEG AZT A SZEMÉLYT AKINÉL AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK FENNÁLLNAK:
a) álláskereső,
b) az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik,
c) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

A MUNKAHELY AKKOR MEGFELELŐ HA AZ ÁLLÁSKERESŐ : 
1) EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA SZERINT a munka elvégzésére alkalmas,
2) VÁRHATÓ KERESETE az álláskeresési járadék összegét eléri ( ha az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb, akkor a kötelező legkisebb munkabér összegét kell figyelembe venni )
3) MUNKAHELYE ÉS A LAKÓHELYE KÖZÖTT NAPONTA – tömegközlekedési eszközzel – TÖRTÉNŐ ODA- ÉS VISSZAUTAZÁSI IDEJE AZ ALÁBBI IDŐTARTAMOKAT NEM HALADJA MEG :
a) alapesetben a három órát
b) tíz éven aluli gyermeket nevelő nő álláskereső esetében a két órát
c) tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében két órát
d) megváltozott munkaképességű álláskereső esetében az általa igénybe vehető közlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje a két órát
4) FOGLALKOZTATÁSA MUNKAVISZONYBAN TÖRTÉNIK 5) FOGLALKOZTATÁSA KÖZFOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYBAN TÖRTÉNIK, AMENNYIBEN az álláskereső 25. életévét betöltötte és sem álláskeresési járadékra, sem nyugdíj előtti álláskeresési segélyre nem jogosult, és nem vesz részt munkaerő-piaci programban vagy nem részesül munkaerő-piaci szolgáltatásban. ( Lásd még a Megjegyzés részt)

Folyósítás: AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK FOLYÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA MINIMUM 36, LEGFELJEBB 90 NAP. A FOLYÓSÍTÁS KEZDŐ NAPJA az álláskeresőnek munkaügyi központ illetékes kirendeltségénél történő jelentkezésének napja. Amennyiben az álláskereső SZEMÉLYES ADATAIT A SZEMÉLYES JELENTKEZÉSÉT MEGELŐZŐEN ELEKTRONIKUS LEVÉL ÚTJÁN KÜLDTE MEG, az álláskeresési járadék folyósításának kezdő napja az adatoknak a kirendeltséghez történő megérkezésének a napja.