PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. szeptember 27., vasárnap

SZOCIÁLIS TÜZELŐ LEHETŐSÉG FIGYELEM!

SZOCIÁLIS TÜZELŐ LEHETŐSÉG FIGYELEM!

5000 FŐ ALATTI TELEPÜLÉSEN ÉL? FÁVAL VAGY SZÉNNEL FŰT? NEHÉZSÉGET OKOZ A TÉLI TÜZELŐ BESZERZÉSE?
AKKOR AZ ÖN TELEPÜLÉSE JOGOSULT SZOCIÁLIS TÜZELŐT (TÜZIFÁT ÉS SZENET) IGÉNYELNI!


ISMERJE MEG A RÉSZLETEKET ÉS TEGYEN RÓLA, HOGY EZ A SEGÍTSÉG ELJUSSON A TELEPÜLÉSÉN ÉLŐ RÁSZORULÓKHOZ. FOGJON ÖSSZE TÁRSAIVAL ÉS ÉRDEKLŐDJÖN EGYÜTT A POLGÁRMESTERNÉL, BEADTA-E MÁR A PÁLYÁZATOT!
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2015. SZEPTEMBER 30., SZERDA
MI A SZOCIÁLIS TÜZELŐ TÁMOGATÁS?
A szociális tüzelő támogatás egy 2011-ben bevezetett állami támogatás, amelyet a települési önkormányzatok hívhatnak le, a pénzből tüzelőanyagot vásárolhatnak, és azt szétoszthatják a rászoruló lakosság között. A program sok szempontból kritizálható, pl. azért, mert nem jelent hosszú távú megoldást (Mi a baj a szociális tüzelővel?), vagy azért, mert csupán az igények töredékét fedezi. Azonban az erre elkülönített pénzt mégsem kellene benne hagyni az államkasszában. Ezért indítottuk ezt a kezdeményezést.
A szociális tüzelőre fordítható keret idén 3 milliárd Ft. A pályázat beadásáig azonban kevés idő van, mert a határidő SZEPTEMBER 30.
Értesítse mielőbb az önkormányzatát, hogy pályázzon szociális tüzelőre, hogy ne maradjon benn az erre elkülönített összeg az államkasszában!
MIT TEHET ÖN AZÉRT, HOGY ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZZON A SZOCIÁLIS TÜZELŐRE?
Az önkormányzatok jelentős része nem tud erről a lehetőségről, kérjük, terjessze a tüzelőigénylésről szóló információkat!
Tájékoztassa az önkormányzatot a pályázati lehetőségről. Kérdezze meg, hogy terveznek-e pályázatot benyújtani. Kérje meg polgármesterét, hogy legkésőbb szeptember 30-ig nyújtsa be a pályázatot!
A hivatalok sokszor vonakodnak a szétosztással járó bonyodalmaktól. Ajánlja fel segítségét a rászorulókkal való együttműködésben.
Tájékoztassa az önkormányzatot, hogy a pályázati adatlap az ebr42 önkormányzati információs rendszerben érhető el, ott kell kitölteni és onnan kinyomtatni. FONTOS: a kizárólag papír alapon benyújtott támogatási kérelem érvénytelen!

Amikor bemegy az önkormányzatba, lehetőség szerint legyen Önnél kinyomtatva a kormányhatározat szövege, ami mindössze 5 (Amennyiben nem tud nyomtatni, kérje meg az önkormányzatot, hogy nyomtassa ki a 1503/2015. (VII. 23.) kormányhatározatot.)
A határozatról bővebben: http://www.kormany.hu/download/6/70/70000/p%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf#!DocumentBrowse és http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15108.pdf

Amennyiben ismer olyan embereket településén, akik beletartoznak a kedvezményezettek körébe, azaz aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, illetve települési támogatásban részesülnek, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek, értesítse őket, hogy keressék fel önkormányzatukat és kérjék fel a pályázat benyújtására.
Fogjon össze a kedvezményezettekkel, és nyújtsanak be írásos kezdeményezést polgármesterüknek és képviselőiknek címezve, amelyben kérjék fel őket a pályázat benyújtására és arra, hogy értesítsék Önöket a további fejleményekről.
A település polgáraiként Önöknek ehhez joga van, ne érjék be szóbeli ígéretekkel. Töltse le „Lakossági kezdeményezés” formalevelünket.
Töltse le itt a legfontosabb tudnivalókat és egy formalevelet, amelyet aláírásokkal benyújthat az önkormányzatnak:
Civil Felhívás 2015.
Lakossági kezdeményezés forma 2015.
MIT ÉS HOVA KELL BENYÚJTANI AZ ÖNKORMÁNYZATNAK SZEPTEMBER 30-IG?
- az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltött pályázati adatlapot elektronikusan és papír alapon is (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva);
- a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat másolatát;
- a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást, amennyiben települése nincs benne ebben a településjegyzékben (az önrész alól mentesülő települések listáját ld. melléklet a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelethez,), illetve amennyiben az igazolás szükséges;
- az Államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó rendelet 75. paragrafusának 2. pontjában listázott nyilatkozatokat (ld. Ávr. 75. (2));
- a pályázat elektronikus rögzítésének határideje 2015. szept. 30., a papír alapon történő beadás és a kiegészítő dokumentumok elküldésének határideje 2015. okt. 1.;
- a papír alapú pályázatot és a kiegészítő dokumentumokat a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához kell benyújtani.

LEGYEN TISZTÁBAN A LEGFONTOSABB PÁLYÁZÁSI FELTÉTELEKKEL:
- 5000 fő alatti lélekszámú települések pályázhatnak;
- a támogatásból az önkormányzat tűzifát és szenet is vásárolhat;
- egy háztartás legfeljebb 5 m3 tűzifát vagy 10 mázsa szenet kaphat;
- az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kérhet;
- a 2014. december – 2015. február hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb háztartásonként 2 m3 tűzifa mennyiséget (keményfa esetén, bizonyos megyékben puhafa esetén 3 m3-t), illetve 6 mázsa szenet igényelhet az önkormányzat;
- a támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 14-15 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500-8500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2500-3000 Ft/mázsa+áfa a település elmaradottságától függően;
- a rendelet pontosan részletezi honnan és milyen minőségű fát, illetve szenet lehet beszerezni (±5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifa a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól; 20-40 mm átmérőjű barnakőszén);
- a települési önkormányzat tűzifa esetében a támogatott mennyiségnél többet is vásárolhat az erdőgazdálkodótól, ha azt a meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni;
a támogatás elnyerése után az önkormányzati testületnek rendeletet kell hoznia a tüzelőanyag szétosztásáról rászorultság alapján, amelynek legkésőbb a vásárlást követő 10. napon kell hatályba lépnie.

MI A FINANSZÍROZÁS MÓDJA?
- a támogatást a kincstár soron kívül egy összegben folyósítja;
- a települési önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2016. február 15-éig köteles kiosztani a rászorulók részére.
Kérjük, a tuzifakampany@gmail.com címre írja meg, hogy településén milyen eredményre jutott, és azt hogyan érte el. Blog: www.tuzifakampany.wordpress.com

Civil Kollégium Alapítvány – Helyi Erő – Helyi Forrás program
Magyar Szegénységellenes Hálózat
Forrás :https://tuzifakampany.wordpress.com/2015/09/10/195/