PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. október 25., vasárnap

FIGYELEM – FONTOS és FRISS INFÓK a mosógépcsere pályázathoz!

FIGYELEM – FONTOS és FRISS INFÓK a mosógépcsere pályázathoz!

TÁJÉKOZTATÓ A MINISZTERI DÖNTÉSSEL RENDELKEZŐ PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE, A TÁMOGATÓI OKIRAT MÓDOSÍTÁSRÓL, ELÁLLÁSRÓL ÉS A KIFOGÁS BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL!


Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter döntését követően az Otthon Melege Program mosógépcsere-alprogramja esetében az első Támogatói Okiratok kiküldésre kerültek. A további, támogatói döntéssel rendelkező, illetve a jelenleg még elbírálás alatt álló pályázatokkal kapcsolatos Támogatói Okiratok folyamatosan kerülnek megküldésre a Pályázók részére. Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Pályázókat a Támogatói Okirat módosítására vonatkozó lehetőségekről, illetve az elutasító döntéssel szembeni kifogás előterjesztésének módjáról. 
1. Az új készülék megvásárlásához nem feltétlenül szükséges a Támogatói Okiratot kinyomtatni, a regisztrált kereskedő a pályázati azonosítószám, születési dátum és a személyazonosításra alkalmas pályázatban megadott igazolvány száma alapján beazonosítják a pályázót. 
2. A pályázat benyújtása és a Támogatói Okirat kézhezvétele közötti időszakban bekövetkezett változásokat a Kedvezményezett az okirat kézhezvételét követő 15 napon belül köteles bejelenteni a Pályázatkezelőnek. A fenntartási időszak végéig a Támogatói Okiratban rögzített adatai változásának beálltától számított 15 napon belül köteles bejelenteni Pályázatkezelőnek. Támogatói Okirat módosítási kérelem benyújtására a mgcs@nfsi.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben van lehetőség.
A módosítási kérelemben szükséges megadni a pályázat azonosítószámát, a módosítási kérelem benyújtási indokát – pl.: leadni kívánt mosógép adatainak módosítása, gépelhelyezési cím, személyes adatok változása, továbbá szükséges a kérelmet alátámasztó dokumentum/ok csatolása. 
3. Ha a kedvezményezett nem kívánja a támogatást felhasználni, a Támogatói Okirat 21. pontja értelmében a háztartási nagygép vásárlása előtt elállhat. Erről nem szükséges külön írásbeli dokumentumot a pályázatkezelő részére eljuttatni, amennyiben a Támogatói Okirat kézhezvételétől számított 60 napon belül nem kezdi meg a beruházást, az a Támogatói Okiratban foglaltaktól ráutaló magatartással történő elállásnak minősül. 
4. Kifogás benyújtására a mgcs@nfsi.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben van lehetőség, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatói Okirat kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, a pályázati kiírásba, vagy a Támogatói Okiratba ütközik. Kifogás előterjesztésére a sérelmezett döntésről való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség. Az előterjesztett kifogáshoz szükséges valamennyi alátámasztó dokumentum csatolása. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft.