PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. október 24., szombat

Ha ezt becsületesen elintézi több lehet a nyugdíja! – egyszer mindenkinek meg kell csinálni!

Ha ezt becsületesen elintézi több lehet a nyugdíja! – egyszer mindenkinek meg kell csinálni!

Tájékoztatjuk, hogy 2013. január 1-jétől a nyugdíjtörvény, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 96/B-D. §-aiban bevezetett adategyeztetési eljárás keretében van lehetőség a biztosítottak, volt biztosítottak nyugdíjra jogosító szolgálati idejének megállapítására.


Az adategyeztetés során lehet kérni a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára, a megszerzett korkedvezményre, átmeneti bányászjáradékra, balettművészeti életjáradékra jogosító idejének megállapítását is.

Fontos számunkra
, hogy az adatok tisztázását megelőzően a későbbi nyugdíj alapjául szolgáló adatok már az aktív korban, járulékfizetőként, a jogszerzéshez közeli időpontban megismerje, és – szükség esetén – az esetlegesen eltérő adatokról a nyugdíjbiztosítást tájékoztassa annak érdekében, hogy a tisztázásra ne a majdani nyugellátás megállapítása során, a tényleges jogszerzést követően évek, évtizedek múlva kerüljön sor.
Az adategyeztetési eljárás célja, hogy a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásban szereplő, Önre vonatkozó, biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyairól és kereseteiről, jövedelmeiről és egyéb adatairól tájékoztatást kapjon, illetve a közölt adatok jóváhagyása esetén megtörténjen a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásba történő bejegyzése. Az eljárás során természetesen megtörténik az esetleg hiányos, téves adatok javítása, törlése, és beszerzése is.
Az egyeztetési eljárást a megyei (fővárosi) kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai, ha az ügyfélnek nincs magyarországi lakóhelye, vagy nemzetközi érintettségű, illetve ha hivatásos állományú az ügyfél úgy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság illetékes területe hivatalból, illetve kérelemre indult eljárás esetén elektronikus ügyintézés keretében benyújtott kérelemre folytatják le.
Hivatalból első alkalommal az 1955. és 1959. között született biztosítottakkal történő adategyeztetési eljárások indulnak. E korcsoport számára 2014. december 31-ig kell elindítani az eljárásokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) főigazgatója által jóváhagyott ütemezés szerint. Egyelőre ennek pontos időpontja még nem ismert.


A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek az 1960. évben vagy azt követően született (volt) biztosítottak esetén az egyeztetési eljárást 2015. január 1-jétől ötéves korcsoportonként indítják majd. Egy ötéves korcsoport kiértesítésére tehát két év áll rendelkezésre.
Kérelemre induló adategyeztetést évente egy alkalommal lehet indítani kizárólag elektronikus ügyintézés keretében. Ezt a saját ügyfélkapu regisztrációval rendelkező biztosítottak a www.onyf.hu vagy a www.magyarorszag.hu internetes honalapon az erre a célra rendszeresített nyomtatvány letöltésével nyújthatják be.
Fontos! Csak saját nevében nyújthatja be a kérelmet, meghatalmazást nem kezel a rendszer!
Ügyfélkapus regisztrációt az okmányirodánál valamint a kormányablaknál van lehetőség igényelni. Az egyeztetési eljárás megindítása a „Kérelem adategyeztetési eljárás iránt” ÁNYK űrlap becsatolásával lehetséges. A kérelem benyújtásához segítséget nyújt e tájékoztató jobb felső sarkánál elérhető „Felhasználói útmutató – az egyeztetési eljárás kezdeményezéséhez biztosítottak (volt biztosítottak) részére” című tájékoztató.
A kérelem indítása után az adategyeztetési eljárás során lehetőség van az ügyintézés módjának megváltoztatására, vagyis az eljárás bármely szakaszában lehet kérni a hagyományos módon (nem elektronikusan) történő ügyintézést is az erre a célra szolgáló „Kérelem – kapcsolattartás módjának megváltoztatása” elnevezésű nyomtatvány benyújtásával.
Az eljárás határozattal zárul, amelynek jogerőre emelkedésével egyidejűleg adatai egy végleges hatósági nyilvántartási adatbázisba kerülnek.
Az egyeztetési eljárás menete
A továbbiakban a kérelemre indult eljárásra vonatkozó leírást olvashatja.
Az egyeztetési eljárás során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő, Önre vonatkozó adatokról kimutatást készítenek, amely tartalmazza a nyugdíjazáskor figyelembe vehető valamennyi jogviszonyát, megszerzett szolgálati idejét, az 1988-tól kezdődő időszakra vonatkozóan a nyilvántartott nyugdíjjárulék-köteles kereseteit, illetve a levont nyugdíjjárulék összegét, továbbá az egyéb szolgálati, jogosultsági időnek minősülő időtartamokat. A kimutatás egy végzés mellékleteként kerül megküldésre az értesítési tárhelyére, ha az Ön részére elektronikus ügyintézésként folytatta a hivatal az eljárást.
Fontos tudnivaló, hogy az értesítési tárhelyére érkeznek a hivataltól Önnek küldött dokumentumok, válaszok, nyugták, tartóstárjában tárolhatja kapott üzeneteit, az elküldött elemek között pedig ellenőrizheti feltöltéseit. Az itt elhelyezett dokumentumokat 30 napig őrzik, ezért javasolt, hogy amennyiben meg szeretné őrizni a hivataltól elektronikusan kézbesített végzést, határozatot, stb. úgy azt helyezze át elektronikus archiválás céljából a tartóstárba. Az archivált elem megőrzési idejét Ön határozza meg.
Az egyeztetési eljárás során a becsatolni kívánt dokumentumok engedélyezett maximális fájlmérete dokumentumonként 3 MB, az engedélyezett maximális összes csatolmány mérete pedig 15 MB lehet. A feltölthető fájlok száma legfeljebb 5 darab lehet, a megengedett fájltípusok a következők: .bmp, .doc, .docx,. jpg, .jpeg, .pdf, .png. Amennyiben az Ön által becsatolni kívánt dokumentumok mennyisége a fenti darabszámot meghaladja, lehetősége van azokat egy újabb észrevételező dokumentum mellékleteként megküldeni.
Amennyiben megváltoztatta a kapcsolattartás módját, úgy természetesen mindent papíron, posta útján kézbesítenek Önnek.
A kimutatást tartalmazó végzés kézhezvételét követően Önnek 90 nap áll rendelkezésére, hogy az abban nem szereplő vagy tévesen feltüntetett adatokra vonatkozóan észrevételt tegyen a nyugdíjbiztosítási szerv felé a helyes adatokat igazoló, alátámasztó dokumentumok egyidejű megküldésével. Ekkor nyílik lehetőség olyan szolgálati időnek minősülő időszakok – például a szakmunkástanulói idő, katona idő, felsőfokú intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok időtartama, stb. – elismerésérét is kezdeményezni, amelyre vonatkozóan nem tartalmaz adatot a nyugdíjbiztosítás nyilvántartása. Ugyanígy lehet kérni a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett munka időtartamát, vagy az ún. Nők 40 kedvezmény” igénybevételéhez a jogosító időt megállapítani.
A csatolt adatok, dokumentumok alapján, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv bizonyítási eljárást folytat le, amelynek keretében megkísérli felkutatni a szükséges iratokat, megkeresi a volt foglalkoztatót, adóhatóságot, egyéb szervet.
Amennyiben az adatok a valóságnak megfelelnek, abban módosításra nincs szükség, a kimutatásban foglaltakkal egyetért, egy újabb űrlap kitöltésével lehetősége van a közölt adatok jóváhagyására.
Amennyiben az előírt határidőn belül a nyugdíjbiztosítási igazgatóság felé észrevételt nem tesz, vagy az adatok módosítását, kiegészítését nem kezdeményezi, az illetékes igazgatóság ezt az információt jóváhagyásnak tekinti, és a rendelkezésre álló adatok alapján határozatot hoz. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben észrevételt nem tesz, azonban az egyetértő nyilatkozatot sem küldi meg, az eljáró igazgatási szerv csak a 90 napos határidő leteltét követően folytathatja az eljárást.
Az eljárás során a konkrét üggyel kapcsolatban a lakóhelye megyei (fővárosi) kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai, ha az ügyfélnek nincs magyarországi lakóhelye, vagy nemzetközi érintettségű, illetve ha hivatásos állományú az ügyfél úgy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság illetékes területe ad felvilágosítás az ügyszám és/vagy TAJ szám, illetve személyi adatokra való hivatkozással. Beadványaiban és az elektronikusan beküldendő ÁNYK űrlapokon szintén kérjük minden esetben az ügyszámra és a TAJ számra is hivatkozni
Az egyeztetési eljárás során a hivatalra vonatkozó ügyintézési határidő 60 nap, amelyet az igazgatási szerv vezetője indokolt esetben – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthat.
Az ügyintézési határidőbe nem számít bele különösen a kimutatást tartalmazó végzés kézhezvételétől az észrevételező vagy elfogadó nyilatkozat megküldéséig, ennek hiányában az előírt 90 nap leteltéig terjedő idő, az észrevételező nyilatkozatban foglaltak kivizsgálásához, azaz a tényállás tisztázásához szükséges időtartam.
A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a tényállás tisztázást követően határozattal dönt az Ön elismerhető szolgálati idejéről, és a nyugdíj megállapításánál figyelembe vehető egyéb tényekről, amelyek a továbbiakban egyeztetett adatként kerülnek nyilvántartásra. A határozat ellen az általános szabályok szerint biztosított a jogorvoslat lehetősége.

Forrás : onyf.hu