PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. november 17., kedd

Gyerektartás 2016 – összege, megállapítása, kiszámítása, megítélésének menete

Gyerektartás 2016 – összege, megállapítása, kiszámítása, megítélésének menete

Kiskorú gyermek tartása:
A Polgári Törvénykönyv rendelkezése értelmében a szülő kötelessége a kiskorú gyermeke eltartásáról gondoskodni. A kiskorú gyermek tartására vonatkozó kötelezettség a gyermek kiszolgáltatottsága, testi, szellemi, erkölcsi fejletlensége miatt a más rokonokkal (pl. házastárs, szülő) szembeni tartási kötelezettséghez képest sokkal szigorúbb.


A szülő ugyanis a saját szükséges tartásának rovására is köteles megosztani kiskorú gyermekével azt, ami közös eltartásukra rendelkezésre áll. Ez a szabály nem irányadó, ha a gyermek tartása vagyonának jövedelméből kitelik, vagy a gyermeknek tartásra kötelezhető más egyenes ági rokona van.
A gyermeket gondozó szülő a tartást természetben (lakhatás biztosítása, élelmezés, ruházkodás, taníttatás), a különélő szülő (aki nem feltétlenül elvált szülő) pedig elsősorban pénzben szolgáltatja (gyermektartásdíj). Természetesen, ha a szülők közös háztartásban, együtt élnek, mindketten természetben biztosítják a gyermekük részére a tartást. Kivételes esetben a szülő akkor is kötelezhető gyermektartásdíj fizetésére, ha a gyermek az ő háztartásában él ugyan, de tartásáról nem gondoskodik.
A tartásdíjat a gyermek szükségleteinek kielégítésére kell fordítani, azaz a lakhatásának, élelmezésének, ruházkodásának, taníttatásának biztosítására kell felhasználni. A tartásdíj összegének megállapításakor alapvető jelentőséghez jut ezért a gyermek szükségleteinek a mértéke, amely az életkor és egyéb körülmények függvényében változó lehet.
A tartásdíj megállapítása, összege
A bíróság csak a felek, szülők megegyezése hiányában dönthet e kérdésről. A szülők megállapodására sor kerülhet a peres eljárásban, de azon kívül is. A perbeli megállapodást, egyezséget a bíróság kizárólag akkor hagyja jóvá, ha az a gyermek érdekeit szolgálja. (A bíróság által jóváhagyott perbeli egyezségnek az ítélettel azonos hatálya van. A jogerős egyezség alapján, a kötelezett teljesítésének hiányában végrehajtási eljárás kezdeményezésének van helye. Peren kívül kötött egyezség esetén azonban, ha azt valamelyik fél nem teljesíti, a kialakult jogvitát bírói útra kell terelni, és csak a jogerős bírósági ítélet alapján lehet végrehajtást kezdeményezni.)
Peren kívül, de akár a bírósági eljárásban is lehetőség van arra, hogy a felek a törvényes mértéknél magasabb mértékű gyermektartásdíjban állapodjanak meg. A gyermektartásdíj meghatározása – a felek megállapodása hiányában – nehéz és bonyolult feladat a bíróság számára. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb kérdések:
A Polgári Törvénykönyv szerint a gyermektartásdíj meghatározásánál figyelemmel kell lenni:
a gyermek tényleges szükségleteire,
mindkét szülő jövedelmi és vagyoni viszonyaira,
a szülők háztartásában eltartott más – saját, illetőleg mostoha – gyermekekre,
a gyermek saját jövedelmére is.
A tartásdíj alapja főszabályként a “bérköltség címén juttatott járandóság”. A túlmunkáért kapott díjazást, a további munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó díjazást a tartásdíj megállapításánál csak akkor lehet figyelembe venni, ha a bérköltség címén juttatott járandóság alapján fizetendő tartásdíj a gyermek szükségleteit nem fedezi.
A gyerektartás eldöntése nagyon sok embert érint. Viszont főként a nőket elsősorban és pont ez mutatja meg azt a rossz helyzetet, ami sajnos mára már kialakult a házasságokkal kapcsolatosan. Innen már sejthetjük, hogy a házasságok 60-70% a válással végződik. Ami nagyon nagy százalék és ez sajnálatos. Azonban azt is hozzá kell tenni, hogy a házasságok mennyisége egyre inkább esik az évek múlásával, ezért elkeseríti, hogy a másik oldalon meg ott van a válásoknak melyek száma pedig csak nő.
Ha nem változik meg a dolog, akkor hamarosan azzal a szomorú adattal lehet hazánkban szembesülni, hogy ugyan annyi lehet a válások száma, mint a házasságoké. Ez alapján azt is ki lehet jelenteni, hogy egyre több olyan gyerek nő fel, akik csonka családban élnek. A csonka család azt jelenti, hogy csak az egyik szülő van jelen, mivel korábban már elváltak és eldöntötték a gyermek elhelyezés kimenetelét. A csonka család nem minden esetben jön létre válással, hiszen nagyon sok özvegy nő van ma Magyarországon. Ebből azt lehet leszűrni, hogy a férfiak egyre gyakrabban haláloznak el még fiatal korban, ezzel magára hagyva a fiatal anyukát és gyermekét.
Egy válás során az egyik legfontosabb kérdés, melyben a bíróság hozza meg a döntés, a gyerektartás. A gyerektartás fizetése nem választható, hanem kötelező. Többnyire a férfiaknak kell ezt fizetni, viszont sokszor előfordul, hogy a távol élő fél nem akarja kifizetni a gyerektartást és ez sokszor elhúzódik. A gyerek jólétére kell felhasználni a díjat, amit a másik fél fizet. A tartásdíjnak az összegéről a felek megegyezhetnek egymás között, de amennyiben nem sikerül a megegyezés, akkor a válóperen belül a bíróság állapítja meg és kiszabja a gyermektartás összegét. ha sikerül közösen megegyezni, abban az esetben is írásba kell ezt foglalni és a válóperes végzéssel együtt a bíróság ezt jóváhagyja.
Hogyha nem tudnak, vagy nem akarnak dönteni a felek, akkor a család vagyoni helyzetét mérik fel és úgy ítélik oda annak a félnek a gyermeket, aki minden szempontból a legalkalmasabb erre a feladatra. Fix összegben vagy százalékosan is megállapíthatja a bíróság a tartásdíj összegét. Mindenképpen járjunk utána mielőtt bele akarunk vágni ebbe a procedúrába és gondoljuk azt is át hogy megéri-e és persze igazából a legelső szempontként a gyermekek érdekét kellene szem előtt tartani.
Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!