PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. augusztus 10., hétfő

Adókártya igénylés menete ára 2015: Adókártya-igénylés, levelezési cím bejelentése

Adókártya igénylés menete ára 2015: Adókártya-igénylés, levelezési cím bejelentése

Nav hivatalos tájékoztatója:
Adókártya-igénylés, levelezési cím bejelentése
Nyomtatványa: 13T34
Ingyenes nyomtatvány, amely a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.


Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.

Felhívjuk szíves figyelmét
, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.
Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely hálózatból hívható – 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.

Első igénylés esetén:
Jogszabály szerint nem kötelező, azonban 14 év alatt az önkéntesen csatolt születési anyakönyvi kivonat, lakcímigazoló lap/kártya benyújtása – az ügyintézést elősegítik. (2008. december 8. után született gyermekek esetében automatikusan elkészül és kiküldésre kerül az adókártya!)
- 14 év felett személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy új típusú jogosítvány, lakcímigazoló kártya,
- külföldi állampolgár esetén: útlevél, lakcímigazoló lap/kártya
- cselekvőképesség korlátozottsága esetén gyámhatósági határozat.
Lakcímkártyával, szálláshely bejelentővel nem rendelkező külföldi állampolgárok esetében csak az adókártya igénylő lap leadása lehetséges, az adóazonosító jel generálása a kizárólagos illetékességi szabályok alapján történik, a budapesti székhelyű Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatóságán.

Adókártya elvesztése, megrongálódása, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén:
- személyazonosításra alkalmas igazolvány, lakcímkártya
- külföldi állampolgár esetén: útlevél, lakcímigazoló lap/kártya
- cselekvőképesség korlátozottsága esetén gyámhatósági határozat
az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 3.000 Ft, melyet az állami adóhatóság Igazgatási szolgáltatási díj bevételi számla elnevezésű 10032000-01079074 számú számlájára készpénz-átutalási megbízással, banki átutalással, a kijelölt ügyfélszolgálati helyeinken pedig bankkártyával is meg lehet fizetni.

Levelezési cím bejelentése esetén:
- személyazonosításra alkalmas igazolvány, lakcímkártya
- külföldi állampolgár esetén: útlevél, lakcímigazoló lap/kártya
- cselekvőképesség korlátozottsága esetén gyámhatósági határozat
- Személyes megjelenés akadályozása esetén meghatalmazás szükséges.

Működő adóalanyi státusz megállapítása
Nyomtatványa: 13T108 (2 példányban)
Ingyenes nyomtatvány, amely a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető
Melléklet: a kérelmező nevére szóló eredeti számlák.
Személyes megjelenés akadályozása esetén meghatalmazás szükséges!

A magánszemélyek részére START-cserekártya, a START BÓNUSZ, PLUSZ és EXTRA cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez
Nyomtatványa: 13T34START
Ingyenes nyomtatvány, amely
– a NAV internetes honlapjáról () letölthető vagy
– az ügyfélszolgálati helyeken beszerezhető.
Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.
Amennyiben papír alapon (postai úton vagy személyesen) kívánja az adatlapot benyújtani, kérjük, szíveskedjen azt két példányban eljuttatni a területileg illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton küldi el az adatlapot a NAV részére, akkor kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül. Erre csak akkor van módja, ha már rendelkezik adóazonosító jellel, és azt az adatlapon feltünteti. Elektronikus postázás esetén a szükséges okiratokat szkennelt formában kell csatolnia.
Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely mobilhálózatból hívható – 40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.
Melléklet:
Annak a személynek, aki
1. a már kiállított START-kártya, START BÓNUSZ kártya, illetve a 2012. január 1-jét megelőző igénylés alapján kiadott START PLUSZ vagy EXTRA kártya ismételt kiadását igényli (cserekártyát igényel),
2. bejelenti a START-kártya érvényességi ideje alatt megszerzett felsőfokú végzettségét,
3. a cserekártya igénylésével egyidejűleg a kártya jogtalan eltulajdonítására, elvesztésére, megsemmisülésére vagy megrongálódására vonatkozó nyilatkozatot tesz.
A cserekártya kiállítása illetékmentes.

Ha a középfokú végzettség alapján
kiváltott kártya tulajdonosa a START-kártya érvényessége alatt felsőfokú végzettséget szerez, akkor az ennek okán tett bejelentéséhez csatolni szükséges a végzettséget igazoló okirat másolatát.
Az állami adóhatóság bevonja a korábbi adókártyát:
– ha a kártya megrongálódott,
– ha a kártyán szereplő adat téves,
– ha a kártyán szereplő név-adat megváltozott,
– ha a jogosult sérült kártyát kapott, vagy a jogosult a kártya érvényességi ideje alatt felsőfokú végzettséget szerez, és ez a kártya érvényességi idejét módosítja.
Ilyenkor az adatlaphoz csatolni kell a korábbi kártyát is.
A kártya eltulajdonítása esetében a nyomozóhatósághoz benyújtott feljelentés visszaigazolt példányát másolatban csatolni kell az adatlaphoz.

Egészségügyi szolgáltatásra való bejelentkezés
Nyomtatványa: 13T1011, 13T1011-01, 13T1011-A
, 13T1011-01, 13T1011-A
Ingyenes nyomtatvány, amely a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.
Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.
Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely hálózatból hívható – 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.
Melléklet:
Külföldi állampolgár esetén: tartózkodási kártya, regisztrációs igazolás és/vagy letelepedési engedély, szállásbejelentő lap és/vagy lakcímigazoló kártya, melyeknek másolatát is mellékelni kell az adatlaphoz.
További feltétel 2009.07.01-től: a természetes személy bejelentkezését megelőzően legalább egy éve bejelentett lakóhellyel rendelkezzen a Magyar Köztársaság területén. Az egyéves időtartamba beszámít az a legfeljebb kilencven napos időszak is, amely alatt a belföldi személy nem rendelkezett a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakóhellyel.

Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség megszüntetése
Nyomtatványa: 13T1011, 13T1011-01, 13T1011-B
, 13T1011-01, 13T1011-B
Ingyenes nyomtatvány, amely a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.
Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.
Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely hálózatból hívható – 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.
Melléklet:
A fizetési kötelezettség megszűnése adatlapon történő bejelentésekor csatolni kell azt az igazolást, mely tanúsítja az egyéb jogcímen fennálló egészségbiztosítási jogosultságot, elektronikus küldés esetében ezt a kötelezettséget csatolmány küldésével kell teljesíteni. Az okirat csatolásának hiányában utólagos adategyeztetés válhat szükségessé.
Munkaviszony létesítése esetén nem szükséges a magánszemély részéről történő bejelentés, a kötelezettség megszüntetése a munkáltató bejelentése alapján történik.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, ha a kijelentkezés visszamenőleges hatályú és időközben a befizetéseket folyamatosan teljesítették, akkor a túlfizetést az adózó kérelmére 17-es nyomtatvány alapján utaljuk vissza.

Bejelentő- és változásbejelentő adatlap azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában
Nyomtatványa: 13T101, 13T101-A01, 13T101-A02, 13T101-F01, 13T101-F02
, 13T101-A01, 13T101-A02, 13T101-F01, 13T101-F02
Adatváltozás nyomtatványa: 13T101, 13T101-B01, 13T101-B02, 13T101-B03, 13T101-F01,11T101-F02
Ingyenes nyomtatvány, amely
- A NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy
- ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.
Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.
Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely hálózatból hívható – 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók bejelentő- és változásbejelentő adatlapja
Nyomtatványa: 13T101E, 13T101E-A01 , 13T101E-A01
Adatváltozás nyomtatványa: 13T101E, 13T101E-B01, 13T101E-B02, 13T101E-F01, 13T101E-F02
Ingyenes nyomtatvány, amely
- a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető
- ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.
Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.
Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely hálózatból hívható – 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.

Cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok és egyéni cégek részére szolgáló bejelentő- és változásbejelentő adatlap
Nyomtatványa: 13T201T, 13T201T-A01, 13T201T-A02, 13T201T-A03, 13T201T-F02
, 13T201T-A01, 13T201T-A02, 13T201T-A03, 13T201T-F02
Adatváltozás nyomtatványa: 13T201T, 13T201T-B01, 13T201T-B02, 13T201T-B03, 13T201T-F01, 13T201T-F02
Ingyenes nyomtatvány, amely
- a NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető
- ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.
Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton tesz eleget bejelentési / változás bejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül.
Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely hálózatból hívható – 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.
Melléklet:
Jogszabály szerint nem kötelező, azonban az önkéntesen csatolt – alapító okirat vagy társasági szerződés másolat, jogerős Cégbírósági végzés – az ügyintézést elősegítik.

Cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek (társasházak, egyesületek, alapítványok) bejelentő- és változásbejelentő adatlapja
Nyomtatványa: 13T201, 13T201-A01, 13T201-A02, 13T201-A03, 13T201-F01, 13T201-F02
Ingyenes nyomtatvány, amely
- A NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy
- ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.
Melléklet:
Az adószám igényléséhez az alapító okirat vagy alapszabály, jogerős bírósági végzés csatolása kötelező
Adatváltozás nyomtatványa: 13T201, 13T201-B01, 13T201-B02, 13T201-B03, 13T201-F01, 13T201-F02, 13T201-B01, 13T201-B02, 13T201-B03, 13T201-F01, 13T201-F02
Ingyenes nyomtatvány, amely
- A NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) letölthető vagy
- ügyfélszolgálati helyeinken beszerezhető.
Melléklet:
Jogszabály szerint nem kötelező, azonban az önkéntesen csatolt – jogerős bírósági végzés, társasház képviselőjének változása esetén lakógyűlés jegyzőkönyv – az ügyintézést elősegítik.

Összevont nyomtatvány az adóhatósági igazolásokkal kapcsolatos ügyek intézésére
Nyomtatványa: IGAZOL
Ingyenes nyomtatvány, amely
– a NAV internetes honlapjáról () letölthető vagy
– az ügyfélszolgálati helyeken beszerezhető.
Az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése előtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.
A kérelem benyújtásának módja
– Elektronikus úton kizárólag ezen a nyomtatványon nyújtható be adóhatósági igazolás kiadása iránti kérelem az ügyfélkapun keresztül.
A bevallások elektronikus benyújtására kötelezett adózók adóhatósági igazolás kérelmeiket kizárólag csak elektronikus úton nyújthatják be.
– Papír alapon történő benyújtás
Az elektronikus úton történő benyújtásra nem kötelezett adózók az állami adóhatóság bármely ügyfélszolgálatán benyújthatják a nyomtatványt az ÁNYK-AbevJava nyomtatványkitöltő- és ellenőrző programban kitöltve, kinyomtatva, vagy kinyomtatva és kézzel kitöltve. A kérelem kizárólag papír alapon előterjeszthető egyéb formában is: az ügyfélszolgálatokon elhelyezett nyomtatványok segítséget nyújtanak a kérelmen kötelezően feltüntetendő adatok megadásához, de bármely más kötetlen formában is előterjeszthető igazolás kiadása iránti kérelem.
Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a – bármely mobilhálózatból hívható – 40/42-42-42 kék számon is érdeklődhet.
Melléklet:
Az adó-, együttes adóigazolás után 3.000 forint eljárási illetéket kell megfizetni. Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor (a kérelem benyújtásakor) a pénzforgalmi számlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi számláról a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076064 számú NAV Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések beszedési számla javára történő átutalással, pénzforgalmi számlával nem rendelkező adózónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesítenie.
Nem kell az illetéket megfizetni, ha az adózó az Itv. 5. § (1)-(4) bekezdése alapján személyes illetékmentességben részesülhet. Tárgyi illetékmentes eljárások az Itv. 33. § (2) bekezdésében kerülnek meghatározásra.
Mindezeken túl tárgyi illetékmentes az illetőségigazolás, illetve a jövedelemigazolás kiállítására irányuló eljárás.
Csakúgy, mint minden adóhatósági eljárásban, az igazolások kiállítása során az adózót meghatalmazott is képviselheti, akár az eljárás egészében, akár meghatározott cselekményekre vonatkozóan (kérelem előterjesztése, igazolás átvétele).