PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. augusztus 22., szombat

Az új Ptk. jelentősen átalakította a zálogjogi szabályozást

Az új Ptk. jelentősen átalakította a zálogjogi szabályozást

Az új Ptk. jelentősen átalakította a zálogjogi szabályozást és életre hívta a hitelbiztosítéki nyilvántartást.
A hitelbiztosítéki nyilvántartásban érvényesülő bejegyzési elv azt jelenti, hogy a jelzálogjogot, a tulajdonjog-fenntartással történt eladás-, a lízingbeadás- és a faktorálás tényét kötelező bejegyezni a hitelbiztosítéki nyilvántartásba, ha az ügylet tárgya nem ingatlan, vagy nem lajstromozott ingó dolog, jog vagy követelés.


A bejegyzést a felek egyező nyilatkozata hozza létre. Ahhoz, hogy a zálogjogosult, a zálogkötelezett, az eladó, a faktor, illetve a lízingbeadó hitelbiztosítéki nyilatkozatot tehessen, regisztrálnia kell, és ugyanígy regisztrált felhasználónak kell lennie a jogügylettel érintett másik félnek is. A regisztráció érvényesítéshez közjegyzői közreműködésre van szükség, ezt követően azonban az elektronikus aláírással rendelkező fél mindenféle külső kontroll nélkül maga is rögzítheti a hitelbiztosítéki nyilatkozatot.

Maga a nyilvántartás
egy internetes felület, amelyen a felek közvetlenül kommunikálhatnak egymással és hozhatják létre a bejegyzéseket. A hitelbiztosítéki nyilvántartás újdonsága éppen abban rejlik, hogy a nyilvántartást maguk a felek vezetik. A bejegyzést semmilyen hatóság nem rendeli el, így teljesen önkéntes, mindenkinek a saját akaratából valósul meg. Tulajdonképpen a hitelbiztosítéki nyilvántartás nem is nyilvántartás, csupán egy internetes hirdetőtábla.
Nem helytálló az a sokat hangoztatott az állítás, hogy a hitelbiztosítéki nyilvántartás „a zálogjog teljes nyilvánosságát szolgálja”. A zálogjog és a nyilvántartásba bejegyzett tények nyilvánossága teljesen eltűnt, semmilyen értelemben nem beszélhetünk sem a zálogjog, sem, a tények nyilvánosságáról, csupán a nyilatkozatok nyilvánosságáról lehet szó.

Az új Ptk. szerint nincs nyilvános zálogjog, nincs nyilvános bejegyzett tény, csak nyilvános nyilatkozat van. Sem a zálogjog alapítását sem a bejegyzett tény létrejöttét nem tanúsíthatja a hitelbiztosítéki nyilvántartás, mivel legfeljebb a jelképi tradíciót tanúsítja, de azt már nem, hogy az alapításhoz szükséges másik elem, a zálogszerződés is létezik. Az ideális esetben a nyilatkozat megtételekor a jog, tény létrejöttének minden más feltétele is teljesült (van szerződés, létezik a szerződés tárgya, fennáll rajta a kötelezett rendelkezési joga) a nyilatkozat tartalmilag is megfelel a valóságnak, ekkor tényleg a bejegyzéssel lesz a jog megalapított, a bejegyzett tény valóban meg fog felelni a valóságnak.
A hitelbiztosítéki nyilvántartás előnye az, hogy bárki – mielőtt gépkocsit, más gépjárművet, vagy nagyobb értékű ingóságot vásárol – ingyenesen betekinthet a nyilvántartásba, és megnézheti, hogy a nyilvántartás az eladó mely vagyontárgyai tekintetében tartalmaz bejegyzést, illetve gépjármű esetén magára a gépjárműre is rákereshet alvázszám alapján, és meggyőződhet róla, hogy a gépjárművel tehermentesen megszerezheti-e. Bár ez nem újdonság, az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgot terhelő ingó jelzálogi nyilvántartásba az interneten keresztül ingyen éppúgy be lehetett tekinteni, mint a hitelbiztosítéki nyilvántartásba.
A nyilvántartásba való betekintés a jóhiszeműséget alapozza meg, a jóhiszeműségnek pedig a tehermentes szerzés szempontjából van jelentősége. Nagy jelentősége van annak, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozattal érintett vagyontárgyat megszerző személy jóhiszemű-e. Így amennyiben a zálogjoggal terhelt vagyontárgyat megszerző személy rosszhiszemű, zálogjoggal terhelten szerez tulajdont. Továbbá a rosszhiszemű jogszerző a nem tulajdonos, birtokostól a lízingtárgyon, illetve a tulajdonjog fenntartással eladott vagyontárgyon jogot nem szerezhet. Az alvázszámmal rendelkező gépjármű esetén rosszhiszemű az, aki az egyedi azonosító alapján nem kérdez le a hitelbiztosítéki nyilvántartásból.
Fontos ezért, hogy gépjármű vásárlása esetén, ha a vevő nem tekint be a HBNY-ba, és a gépjármű zálogjoggal terhelt, akkor zálogjoggal terhelten szerez tulajdont. Ez azt jelenti, hogy a megelőző tulajdonos tartozása fejében a járművet az önálló bírósági végrehajtó lefoglalhatja, majd elárverezheti. Ez ellen pedig a tulajdonos az égadta egy világon semmit sem tehet.
A cikk szerzője: Dr. Anka Márton, a MOKK jogi szakreferense
Forrás : vg.hu