PÁLYÁZAT, ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÉLY, NYUGDÍJ, GYES, GYED, CSOK (SZOCPOL), CSALÁDI PÓTLÉK, VÁLLALKOZÁS, MUNKAHELY, LAKÁS, OTTHON, PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

A legfrissebb pályázati lehetőségek, állami-, EU-s finanszírozású támogatások több kategóriában is. (napkollektor, napelem, hőszigetelés, nyílászáró, társasház, képzés)
Vissza nem térítendő állami támogatásokról, forrásokról kaphat tájékoztatást. Támogatások vállalkozásoknak, családoknak, iskoláknak, diákoknak. Szociális ellátások, segély, nyugdíj, gyes, gyed, csok (szocpol), családi pótlék.2015. november 23., hétfő

Torkos csütörtök pályázat magánszemélyeknek – bárki pályázhat ingyen!

Torkos csütörtök pályázat magánszemélyeknek – bárki pályázhat ingyen!

A Magyar Turizmus Zrt. idén Torkos Csütörtök kreatív pályázatot hirdet. A Torkos Csütörtök a Magyar Turizmus Zrt. egyik legsikeresebb akciója, amelynek célja, hogy a lakosság és az ide látogató külföldiek a gasztronómián keresztül fedezzenek fel újabb magyarországi tájakat, ismerjék meg a különböző régiók által kínált hagyományos magyar ételeket, italokat, valamint a gasztronómiához kötődő tradicionális magyar népszokásokat.


A Torkos Csütörtök akció 2016 februárjában ünnepli 11. születésnapját. A Magyar Turizmus Zrt. a Torkos Csütörtök koncepciójának korszerűsítésével párhuzamosan a Torkos Csütörtök arculatának megújításával is támogatni kívánja a kampányt.
PÁLYÁZAT TÁRGYA
A Torkos Csütörtök logó.
A logó az akcióban részt vevő éttermekben az akció időtartama alatt kézzel foghatóan (indoor vagy outdoor formában) megjelenik, illetve print, online és elektronikus csatornán megjeleníthető.
A logó megtervezésekor a következő szempontokat kell figyelembe venni:
a Torkos Csütörtök akció célja a csúcs- és magyarországi helyi gasztronómia ízeinek megismertetése az érdeklődőkkel,
a kampány célcsoportja a teljes hazai lakosság, és az ide látogató külföldiek egyaránt,
a logónak tartalmaznia kell a Magyar Turizmus Zrt. Torkos Csütörtök kampány megnevezést,
a Magyar Turizmus Zrt. felirat a logóban gotham/bold betűtípus legyen,
a feliratnak a logó használatakor (minimum 50 mm x 50 mm méretben is) jól olvashatónak kell lennie,
a logó tartalmazza a nemzeti színeket valamilyen formában, vagy a piros, fehér, zöldre épüljön fel,
a logó egyszín nyomással is felismerhető, jól használható legyen.
Előnyt jelent a humoros és könnyen „kabalásítható” logótervezet, illetve az, ha már megjelenésében is kapcsolható a Magyar Turizmus Zrt-hez, annak arculatához.
Hívószavak:
élmény, ízek, ízvilág, hangulat, élvezet, intenzív, vonzó, hagyományos és korszerű,étterem, vendéglő, vendéglátás, gasztronómia, étel-ital, eszem-iszom, közösségi élmény
Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy. A természetes személyek esetében feltétel a 18. életév betöltése.
PÁLYÁZATI RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
Nevezési díj nincs.
Egy pályázó több (maximum 3 db) pályamunkával nevezhet.
A pályázat egyfordulós.
A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.
A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat köteles visszafizetni.
A pályázathoz csatolni szükséges a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött pályázati adatlapot, amellyel a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalára (a pályázó nevével azonosíthatóan is). A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
A pályázat kiírója a nyertes pályázó díjának kifizetésével a logó felhasználására teljes, kizárólagos térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.
A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül kifizetésre.
A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti.
A pályázati kiíró fenntartja a jogot, hogy a sértő, a kiírás szellemiségével ellentétes pályamunkákat a pályázatból kizárja.
A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:
a logó (színes és egyszín mutációja)
rövid magyarázó leírás, ha szükséges
a pályázó adatai, és elérhetőségei (minimum: mobilszám és e-mail cím)
a logó minimális használható mérete: 50×50 mm
a logó angol, német és magyar nyelvű mutációit (Torkos Csütörtök, Great Restaurant Day, Deftiger Donnerstag) a pályázó jpg formátumban küldi meg előzetesen számunkra. A nyertestől a nyertes pályamunkát végül ai és eps formátumban, kérjük leadni. Amennyiben a pályázat nyertese az ai és eps formátumú logót nem adja át a pályázat kiírójának, úgy a pályázat kiírója jogosult a pályázati díj kifizetésétől elállni. A logóhoz a felhasznált betűtípust is kérjük mellékelni font formájában. A leadott ai-ban a szöveg NE legyen lekerekítve, hanem fontként szerepeljen.

Pályázati adatlap:
A jelen kiírás mellékletét képező dokumentumot, amely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit, a kiíró bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 15. 12 óra
A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani a torkoslogo@itthon.hu címre.
A levél tárgya: Magyar Turizmus Zrt – Torkos Csütörtök / logó tervezés
A pályázati anyag elvárt formátuma: jpg .
A kiegészítő vagy magyarázó dokumentumokat pdf-ben kérjük megküldeni, melyben a pályázó feltünteti személyi adatait és elérhetőségeit. Ezen adatok feltüntetése nélkül a pályázat nem érvényes.
Érvényes az a pályázat, amely a fentiekben felsoroltaknak megfelel és határidőig a fenti címre megérkezik.
Érvénytelen az a pályázat:
amelyet határidőn túl nyújtottak be
amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtották be,
amely nem valós adatokat tartalmaz
amely nem felel meg a pályázati feltételekben kiírtaknak
A PÁLYÁZAT DÍJA
A nyertes pályázó díjazása: 300.000, -Ft +ÁFA, melynek kifizetésére a Kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
Az előzetes szakmai zsűri által kiválasztott munkák kerülnek a bírálóbizottság elé. A kiíró a díjazottat e-mailben értesíti.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő lejárta után a nyertes pályaművet kiválassza, és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázót.
A kiíró fenntartja magának a lehetőséget, hogy a nyertes pályamunka hasznosításától a kampányai során eltekintsen. Eredményhirdetés: A nyertes pályázóval szerződéskötés történik, annak feltételeinek egyeztetése alapján. A pályázat végeredménye a Magyar Turizmus Zrt. által meghatározott feltételek szerint, és időpontban kerül nyilvánosságra.
A Bíráló Bizottság tagjai a Magyar Turizmus Zrt. kijelölt kollégái.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a torkoslogo@itthon.hu e-mail címen tehetik fel.
Forrás : Magyar Turizmus Zrt.
Ha tetszett a cikk, kérjük oszd meg, hogy mások is láthassák!